Doküman No
RTEÜ.FR. 0085
Yayın Tarihi
18.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

................................................ Uygulama ve Araştırma Merkezi Hedef / Faaliyet Formu

Sıra No

Yapılacak Faaliyetin Adı

2022

Yılı Hedefi

2023

Yılı Hedefi

2024

Yılı Hedefi

2025

Yılı Hedefi

         

             

                

                

                

                         
         

        

          

          

          

         
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
         

          

          

          

          

         
         

        

          

          

          

         
         

         

          

          

          

         
         

          

          

          

          

         
         

           

          

          

          

         

Notlar:

1. Faaliyetler ölçülebilir olmalıdır.

2. Hedefler rakamla ifade edilmelidir.

İmza

 

Unvanı / Adı Soyadı