Döküman No
RTEÜ.FR. 0085
Yayın Tarihi
18.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

................................................ Uygulama ve Araştırma Merkezi Hedef / Faaliyet Formu

Sıra No

Yapılacak Faaliyetin Adı

2020 Yılı Hedefi

2021 Yılı Hedefi

2022 Yılı Hedefi

         

             

                

                

                

         

        

          

          

          

         

          

          

          

          

        

        

          

          

          

         

         

          

          

          

         

          

          

          

          

               

           

          

          

          

Notlar:

  1. Faaliyetler ölçülebilir olmalıdır.

  2. Hedefler rakamla ifade edilmelidir.

 

 

 

İmza

 

Unvanı / Adı Soyadı