Döküman No
RTEÜ.FR. 0085
Yayın Tarihi
18.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

................................................ Uygulama ve Araştırma Merkezi Hedef / Faaliyet Formu

Sıra No

Yapılacak Faaliyetin Adı

2020 Yılı Hedefi

2021 Yılı Hedefi

2022 Yılı Hedefi