Döküman No
RTEÜ.TB. 0001
Yayın Tarihi
19.11.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
KYS Çalışma Grubu
Onaylayan
Kalite Koordinatörü

TÜM AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ORTAK

GERİ BİLDİRİM PROSES ETKİ TABLOSU

Ana Prosesler

1.Eğitim Öğretim Ana Prosesi

2.Araştırma Geliştirme ve Topluma Hizmet Ana Prosesi

3.Yönetim, İdari ve Destek  Ana Prosesi

 

4.Ölçme ve İyileştirme Ana Prosesi

Ana Geri Bildirim Başlıkları

Geri Bildirim Etki Düzeyleri

Dijitalleşme ve teknolojik altyapı ile ilgili gelen geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Belge teminine ilişkin geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

REBİS kapsamındaki sistem ve modüllerle ilgili gelen geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Personel yetersizliğine yönelik geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Fiziki ortamın elverişliliğine yönelik geri bildirimler (temizlik vs.)

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Erişilebilirliğe yönelik geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Tutum ve davranışlara yönelik geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Mobbing (Bezdiri) ile ilgili geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Personel özlük haklarına yönelik geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Kütüphane kaynaklarına yönelik gelen geri bildirimler

Yüksek Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

İdari personelin kariyer gelişimine yönelik geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Dış paydaşlarla iletişime yönelik geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Kalite yönetim sistemine yönelik geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Görevlendirme İşlemlerine İlişkin Gelen Geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜM AKADEMİK BİRİMLER

GERİ BİLDİRİM PROSES ETKİ TABLOSU

Ana Prosesler

1.Eğitim Öğretim Ana Prosesi

2.Araştırma Geliştirme ve Topluma Hizmet Ana Prosesi

3.Yönetim, İdari ve Destek  Ana Prosesi

 

4.Ölçme ve İyileştirme Ana Prosesi

Ana Geri Bildirim Başlıkları

Geri Bildirim Etki Düzeyleri

Uzaktan eğitim ile ilgili gelen geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Kariyer geliştirme staj ve uygulama imkanları ile ilgili geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Ders, sınav ve mezuniyet süreçlerine yönelik geri bildirimler

Yüksek Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Orta Düzeyde Etki

Akademik takvime yönelik geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Değişim programları ile ilgili gelen geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Eğitim-öğretime yönelik tanıtım, farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Akademik faaliyetlerin desteklenmesi ile ilgili geri bildirimler

 

Düşük Düzeyde Etki Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Fikri sınai mülkiyet hakları ve ticarileşmeye yönelik geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetlerine yönelik geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki Etki

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetlerine (Üniversite Sanayi İş birliği Faaliyetleri) yönelik geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Proje Destek Programlarına yönelik geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki Etki

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Üniversitemizdeki sosyal-kültürel faaliyetler ile ilgili geri bildirimler

 

Düşük Düzeyde Etki Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Yemekhane ve sağlık imkanları ile ilgili geri bildirimler

 

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Fiziki alt yapı ve bakım onarıma yönelik geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Üniversite etik kurullarına yönelik geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Akreditasyon sistemlerine yönelik geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Öğrenci ve personel oryantasyonuna yönelik geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

GERİ BİLDİRİM PROSES ETKİ TABLOSU

Ana Prosesler

1.Eğitim Öğretim Ana Prosesi

2.Araştırma Geliştirme ve Topluma Hizmet Ana Prosesi

3.Yönetim, İdari ve Destek  Ana Prosesi

 

4.Ölçme ve İyileştirme Ana Prosesi

Ana Geri Bildirim Başlıkları

Geri Bildirim Etki Düzeyleri

Personel alım ilanı/atama/muvafakat işlemlerine ilişkin gelen geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Hizmet içi eğitim işlemlerine ilişkin gelen geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

 

 

 

 

 

 

 

 

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

GERİ BİLDİRİM PROSES ETKİ TABLOSU

Ana Prosesler

1.Eğitim Öğretim Ana Prosesi

2.Araştırma Geliştirme ve Topluma Hizmet Ana Prosesi

3.Yönetim, İdari ve Destek  Ana Prosesi

 

4.Ölçme ve İyileştirme Ana Prosesi

Ana Geri Bildirim Başlıkları

Geri Bildirim Etki Düzeyleri

Kamulaştırma, etüt-plan ve projelere yönelik geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yapı (inşaat) kontrol işlerine yönelik geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Bakım – onarım (arızalara müdahale) sürecine yönelik geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Park ve bahçelere yönelik geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

İhale veya doğrudan temin yoluyla yapılan alımlara yönelik geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

GERİ BİLDİRİM PROSES ETKİ TABLOSU

Ana Prosesler

1.Eğitim Öğretim Ana Prosesi

2.Araştırma Geliştirme ve Topluma Hizmet Ana Prosesi

3.Yönetim, İdari ve Destek  Ana Prosesi

 

4.Ölçme ve İyileştirme Ana Prosesi

Ana Geri Bildirim Başlıkları

Geri Bildirim Etki Düzeyleri

Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hakkındaki geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Fikri sınai mülkiyet hakları ve ticarileşmeye yönelik geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Şirketleşme ve girişimcilik hizmetlerine yönelik geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Proje geliştirme/yönetim hizmetlerine (üniversite sanayi iş birliği faaliyetleri) yönelik geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Proje destek programlarına yönelik geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Üniversite etik kurullarına yönelik geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERİ BİLDİRİM PROSES ETKİ TABLOSU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Ana Prosesler

1.Eğitim Öğretim Ana Prosesi

2.Araştırma Geliştirme ve Topluma Hizmet Ana Prosesi

3.Yönetim, İdari ve Destek  Ana Prosesi

 

4.Ölçme ve İyileştirme Ana Prosesi

Ana Geri Bildirim Başlıkları

Geri Bildirim Etki Düzeyleri

İhale veya doğrudan temin yoluyla yapılan alımlara yönelik geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Proje geliştirme/yönetim hizmetlerine (üniversite sanayi iş birliği faaliyetleri) yönelik geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Proje destek programlarına yönelik geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Üniversite etik kurullarına yönelik geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUKUK MÜŞAVİRİLİĞİ

GERİ BİLDİRİM PROSES ETKİ TABLOSU

Ana Prosesler

1.Eğitim Öğretim Ana Prosesi

2.Araştırma Geliştirme ve Topluma Hizmet Ana Prosesi

3.Yönetim, İdari ve Destek  Ana Prosesi

 

4.Ölçme ve İyileştirme Ana Prosesi

Ana Geri Bildirim Başlıkları

Geri Bildirim Etki Düzeyleri

Personel alım ilanı/atama/muvafakat işlemlerine ilişkin gelen geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Hizmet içi eğitim işlemlerine ilişkin gelen geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

 

 

 

 

 

 

 

 

GERİ BİLDİRİM PROSES ETKİ TABLOSU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ana Prosesler

1.Eğitim Öğretim Ana Prosesi

2.Araştırma Geliştirme ve Topluma Hizmet Ana Prosesi

3.Yönetim, İdari ve Destek  Ana Prosesi

 

4.Ölçme ve İyileştirme Ana Prosesi

Ana Geri Bildirim Başlıkları

Geri Bildirim Etki Düzeyleri

Bütçe iş ve işlemlerine yönelik geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi(KMS) ve  Mali Yönetim Sistemi (MBS) ile ilgili iş ve işlemler hakkındaki geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Promosyon ödemeleri ile ilgili geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL SEKRETERLİK

GERİ BİLDİRİM PROSES ETKİ TABLOSU

Ana Prosesler

1.Eğitim Öğretim Ana Prosesi

2.Araştırma Geliştirme ve Topluma Hizmet Ana Prosesi

3.Yönetim, İdari ve Destek  Ana Prosesi

 

4.Ölçme ve İyileştirme Ana Prosesi

Ana Geri Bildirim Başlıkları

Geri Bildirim Etki Düzeyleri

Bağlı birimlerin görev ve faaliyetlerine ilişkin geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Bağlı birim yöneticilerinin tutumuna yönelik geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Bağlı birim çalışanları arasındaki sorunlara ilişkin geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

İç yazışmalarla ilgili geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Kurum dışından yapılan başvurular kapsamındaki yazışmalarla ilgili geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERİ BİLDİRİM PROSES ETKİ TABLOSU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Ana Prosesler

1.Eğitim Öğretim Ana Prosesi

2.Araştırma Geliştirme ve Topluma Hizmet Ana Prosesi

3.Yönetim, İdari ve Destek  Ana Prosesi

 

4.Ölçme ve İyileştirme Ana Prosesi

Ana Geri Bildirim Başlıkları

Geri Bildirim Etki Düzeyleri

Gürültü ile ilgili geri bildirimler.

 

 

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Koleksiyon ve koleksiyona erişim ile ilgili geri bildirimler

 

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

GERİ BİLDİRİM PROSES ETKİ TABLOSU

Ana Prosesler

1.Eğitim Öğretim Ana Prosesi

2.Araştırma Geliştirme ve Topluma Hizmet Ana Prosesi

3.Yönetim, İdari ve Destek  Ana Prosesi

 

4.Ölçme ve İyileştirme Ana Prosesi

Ana Geri Bildirim Başlıkları

Geri Bildirim Etki Düzeyleri

Sportif etkinliklere yönelik geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Kültürel ve sanatsal etkinliklere yönelik geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Bilimsel, kültürel ve sportif organizasyonlara yönelik geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yemekhane hizmetlerine yönelik geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Ticari ünitelere yönelik geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

GERİ BİLDİRİM PROSES ETKİ TABLOSU

Ana Prosesler

1.Eğitim Öğretim Ana Prosesi

2.Araştırma Geliştirme ve Topluma Hizmet Ana Prosesi

3.Yönetim, İdari ve Destek  Ana Prosesi

 

4.Ölçme ve İyileştirme Ana Prosesi

Ana Geri Bildirim Başlıkları

Geri Bildirim Etki Düzeyleri

İhale veya doğrudan temin yoluyla yapılan alımlara yönelik geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Kart talep modülüne yönelik geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

E-imza sistemine yönelik geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Ebys yetki talep işlemlerine  yönelik geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Arıza takip sistemine  yönelik geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Paydaş geri bildirim sistemine yönelik geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Psikolojik destek hizmetlerine yönelik geri bildirimler

Yüksek Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Diğer modül ve sistemlere (kurum dışından hizmet alınanlar)  yönelik geri bildirimler

Yüksek Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAY İHTİSAS KOORDİANTÖRLÜĞÜ

GERİ BİLDİRİM PROSES ETKİ TABLOSU

Ana Prosesler

1.Eğitim Öğretim Ana Prosesi

2.Araştırma Geliştirme ve Topluma Hizmet Ana Prosesi

3.Yönetim, İdari ve Destek  Ana Prosesi

 

4.Ölçme ve İyileştirme Ana Prosesi

Ana Geri Bildirim Başlıkları

Geri Bildirim Etki Düzeyleri

Çay konulu eğitim faaliyetlerine yönelik geri bildirimler

 

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Çay konulu projelere yönelik geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALİTE KOORDİTANTÖRLÜĞÜ

GERİ BİLDİRİM PROSES ETKİ TABLOSU

Ana Prosesler

1.Eğitim Öğretim Ana Prosesi

2.Araştırma Geliştirme ve Topluma Hizmet Ana Prosesi

3.Yönetim, İdari ve Destek  Ana Prosesi

 

4.Ölçme ve İyileştirme Ana Prosesi

Ana Geri Bildirim Başlıkları

Geri Bildirim Etki Düzeyleri

Dokümantasyon sistemine yönelik geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Proses kartlarına yönelik geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

İlgili sistemler ve modüllerde kullanıcı yetkilerine yönelik geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Risk analizleri sistemi ile ilgili geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Anket bilgi sistemine yönelik geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

İş akış sistemine yönelik geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Paydaş geri bildirim sistemine yönelik geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

GERİ BİLDİRİM PROSES ETKİ TABLOSU

Ana Prosesler

1.Eğitim Öğretim Ana Prosesi

2.Araştırma Geliştirme ve Topluma Hizmet Ana Prosesi

3.Yönetim, İdari ve Destek  Ana Prosesi

 

4.Ölçme ve İyileştirme Ana Prosesi

Ana Geri Bildirim Başlıkları

Geri Bildirim Etki Düzeyleri

Numunelerin kabulü ve analiz başvurusu ile ilgili geri bildirimler

 

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Analiz süreci ile ilgili geri bildirimler

 

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Analiz ücretleri ve faturalandırma ve ödeme işlemleri ile ilgili geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Sonuçların raporlanması ve sunulması ile ilgili geri bildirimler

 

Düşük Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASIN YAYIN ENFORMASYON VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

GERİ BİLDİRİM PROSES ETKİ TABLOSU

Ana Prosesler

1.Eğitim Öğretim Ana Prosesi

2.Araştırma Geliştirme ve Topluma Hizmet Ana Prosesi

3.Yönetim, İdari ve Destek  Ana Prosesi

 

4.Ölçme ve İyileştirme Ana Prosesi

Ana Geri Bildirim Başlıkları

Geri Bildirim Etki Düzeyleri

Web sitesinde yer alan duyuru ve haberlere yönelik geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

e-posta yoluyla yapılan duyuru ve haberlere yönelik geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Etkinlik ve organizasyonlarda gerçekleştirilen sunum faaliyetlerine yönelik geri bildirimler

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BŞAKANLIĞI

GERİ BİLDİRİM PROSES ETKİ TABLOSU

Ana Prosesler

1.Eğitim Öğretim Ana Prosesi

2.Araştırma Geliştirme ve Topluma Hizmet Ana Prosesi

3.Yönetim, İdari ve Destek  Ana Prosesi

 

4.Ölçme ve İyileştirme Ana Prosesi

Ana Geri Bildirim Başlıkları

Geri Bildirim Etki Düzeyleri

İhale veya doğrudan temin yoluyla yapılan alımlara yönelik geri bildirimler

Orta Düzeyde Etki

Orta Düzeyde Etki

Yüksek Düzeyde Etki

Düşük Düzeyde Etki