Döküman No
RTEÜ.OŞ.0001
Yayın Tarihi
17.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
KYS Çalışma Grubu Adına Levent ÖZGÜMÜŞ/SGD Başkanı
Onaylayan
Prof.Dr.Ali BİLGİN / Kalite Koordinatörü