Döküman No
KDDB.TL.0011
Yayın Tarihi
29.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı
  1. Klimanın kumanda cihazı üzerindeki “on/off” tuşunu kullanarak klimayı açınız.
  2. Kumanda panelinin kapağını kendinize doğru kaldırarak ekrandaki “mode” tuşu ile istediğiniz konuma (yaz/kış) getiriniz.
  3. Kumanda üzerindeki aşağı- yukarı yönlendirme okları yardımıyla ortam sıcaklığını “22-24” derece aralığında ayarlayınız.
  4. Klimanın kumanda cihazı üzerindeki “on/off “ tuşunu kullanarak klimayı kapatınız.
  5. Tasarruf sebebiyle yazın 22 derecenin altında çalıştırmayınız.
  6. Klima çalıştırılan ortamın dış çevre ile bağlantısını sağlayan kapı ve pencerelerin kapalı olmasını sağlayınız.
  7. Arıza ve bakım durumunda teknik birimlerden yardım isteyiniz.