Döküman No
FBE.RA.0001
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Program kontenjanının dolmaması

56

Orta Risk

 

2

Enstitüdeki işlerin zamanında, verimli ve sağlıklı bir şekilde yürütülememesi

49

Orta Risk

 

3

Birim personelinin moral motivasyon eksikliği

36

Orta Risk

 

4

Öğrenci İşleri birimi faaliyetlerinin yürütüldüğü teknolojik sistemin ağır çalışması ve uzun süreli arıza yapma ihtimali

20

Düşük Risk

 

5

Program yeterliğinin kaybedilmesi nedeniyle programların öğrenci alamaması

16

Düşük Risk