Döküman No
FBE.RA.0002
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK OYLAMA FORMU

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk:

Birim personelinin moral motivasyon eksikliği

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

BİNNUR AKDOĞAN

7

6

42

Orta Risk

2

FERHAT KALAYCI

6

6

36

Orta Risk

3

GÖKÇEN AKGÜL

6

6

36

Orta Risk

4

SERDAR DİZMAN

6

6

36

Orta Risk

Ortalama Puan

6

6

36

Orta Risk

Risk:

Enstitüdeki işlerin zamanında, verimli ve sağlıklı bir şekilde yürütülememesi

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

SERDAR DİZMAN

8

8

64

Orta Risk

2

BİNNUR AKDOĞAN

7

6

42

Orta Risk

3

FERHAT KALAYCI

6

6

36

Orta Risk

4

GÖKÇEN AKGÜL

6

6

36

Orta Risk

Ortalama Puan

7

7

49

Orta Risk

Risk:

Öğrenci İşleri birimi faaliyetlerinin yürütüldüğü teknolojik sistemin ağır çalışması ve uzun süreli arıza yapma ihtimali

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

GÖKÇEN AKGÜL

5

5

25

Düşük Risk

2

SERDAR DİZMAN

5

5

25

Düşük Risk

3

FERHAT KALAYCI

5

3

15

Düşük Risk

4

BİNNUR AKDOĞAN

5

3

15

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

4

20

Düşük Risk

Risk:

Program kontenjanının dolmaması

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

FERHAT KALAYCI

8

9

72

Yüksek Risk

2

GÖKÇEN AKGÜL

7

7

49

Orta Risk

3

BİNNUR AKDOĞAN

6

8

48

Orta Risk

4

SERDAR DİZMAN

6

6

36

Orta Risk

Ortalama Puan

7

8

56

Orta Risk

Risk:

Program yeterliğinin kaybedilmesi nedeniyle programların öğrenci alamaması

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

SERDAR DİZMAN

6

6

36

Orta Risk

2

FERHAT KALAYCI

3

3

9

Düşük Risk

3

BİNNUR AKDOĞAN

3

3

9

Düşük Risk

4

GÖKÇEN AKGÜL

3

3

9

Düşük Risk

Ortalama Puan

4

4

16

Düşük Risk