Döküman No
FBE.TL.0001
Yayın Tarihi
09.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Sorumlular: Dr. Öğr. Üyesi Serdar DİZMAN

Tanımlar: Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

Uygulama: 

- Fiş’in prize takılı olup olmadığı kontrol edilir ve açma  düğmesine basılarak makine açılır.

- Makinenin kağıt ve toner durumları kontrol edilir.

  Kopyalama işlemi yapmak için:

1) Cihazın kapağı kaldırılır ve kopyalanacak olan doküman cam üzerine yerleştirilir.             2) Kopyalanacak evraklar fazla ise kapak kısmındaki rafa yerleştirilerek seri şekilde kopyalanabilir.               

 - İstenilen şekilde ana fonksiyonları ayarlanır. Klavye kullanılarak veya makine ekranından kopya sayısı girilir. Yanlış bir sayı tuşlanırsa temizleme (CLEAR) tuşuna basılır ve kopya sayısı tekrar girilir.

- Başlatma (START) tuşuna basarak kopyalama işlemi başlatılır.

- Kopyalama işlemini durdurmak için Durdurma (STOP) tuşuna basılır.

Taratma işlemi yapmak için:

- Taratılacak evrak veya evraklar kapak üstündeki rafa yerleştirilir.

- Taratma için seçenekler girilir. (PDF, renksiz, resim, yazı… vb.)

- Tarama düğmesine basılarak işlem tamamlanır.

- İşlem bittikten sonra makine “enerji koruma” moduna alınır.

 

İlgili Dokümanlar: Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları

Hazırlayan: Dr. Öğr. Üyesi Serdar DİZMAN