Döküman No
FBE.TL.0002
Yayın Tarihi
09.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Sorumlular: Dr. Öğr. Üyesi Serdar DİZMAN

Tanımlar: Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

1. AMAÇ : Cihaz, Enstitünün ortam sıcaklığını sabitlemede kullanılır.

2. KAPSAM

Kullanımı ile ilgili personel

3. DOKÜMANLAR

Cihaz kullanma talimatı

 

4. UYGULAMA

  1. Uzaktan kumanda cihazı üzerindeki on/off  tuşunu kullanarak açılır.
  2. Kumanda üzerindeki mode tuşu ile istenilen konuma getirilir. 
  3. Cihaz mutlaka uzaktan kumanda cihazı ile kapatılır.
  4. Arıza durumunda bakımı ile ilgili birime başvurulur.

 

 

İlgili Dokümanlar: Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları

Hazırlayan: Dr. Öğr. Üyesi Serdar DİZMAN