Döküman No
FBE.MV.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Evrensel değerler ve akademik etik çerçevesinde, gelişen teknolojiyi yakından takip edebilen bilimsel ve teknolojik bilgi ve beceriye sahip üretken araştırmacılar yetiştirmek, lisansüstünde yapılacak tez çalışmaları ile ülkemizin kalkınmasına ve dünya bilimine katkı sağlayacak bilgi üretmek ve bunları insanlığın yararına sunmaktır.

 

Lisansüstü düzeyde gelişmeleri takip eden, geleceğe dair öngörüler doğrultusunda eğitim ve öğretim programlarını sürekli güncelleyerek, nitelikli, çağdaş ve uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış, araştırma ve sorun çözme yeteneğine sahip girişimcilik ruhu yüksek insan gücü ve akademisyenler yetiştiren, ulusal ve uluslararası alanda tanınır bir kurum olmaktır.