Döküman No
SBE.RA.0001
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Fiziki mekanların yetersizliği riski

90

Yüksek Risk

 

2

İş akış süreçlerinde aksaklıklar yaşanması riski

64

Orta Risk

 

3

Öğrenci Bilgi Sisteminin lisansüstü eğitimi için yetersiz olması riski

36

Orta Risk