Doküman No
FEF.TL.0053
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

 

FİZİKOKİMYA ARAŞTIRMA LABORATUVARI

CİHAZ KULLANIM TALİMATLARI

 

Hazırlayan: Doç. Dr. Mehmet KAYA

ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI (VELP SCIENTIFICA)

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı’nda bulunan Velp Arex marka Isıtıcılı, Kontakt Termometreli Manyetik Karıştırıcının çalışma ve kullanım şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı cihazının kullanımından Fizikokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet KAYA sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

Cihaz kontakt termometre sayesinde hassas sıcaklık kontrolü ve karıştırma fonksiyonuna sahiptir. Aç kapa fonksiyonuna da sahip olan bu fonksiyon düğmeleri kullanıldığında cihaz kullanım haline geçer.

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Velp

Model: Arex

Seri no: 124227

Alındığı Yıl: 2010

3.2. KULLANIM AMACI

Sıcaklık kontrollü ısıtma, karıştırma ve reaksiyonların takibi.

                                                       

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

 

-10ºC ile +300ºC aralığında ve ±1,0ºC hassasiyettedir.

                                               

3.4. CİHAZIN KULLANMA TALİMATI

•  Aç kapa tuşundan cihaz açılır

•  Kontakt termometresi aracılığıyla istenilen sıcaklık ayarlanır ve karıştırma kademesi seçilerek cihaz kullanılır.

•  Yapılması gereken işlemler tamamlandıktan sonra tekrar kademeli ısıtma düğmesi başlangıç konumuna getirilir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuvar şartlarında, direkt güneş ışığı görmeyen ve ıslak olmayan ortamlarda kullanılır.

5. ALTYAPI

Düz ve temiz bir zeminde kullanılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenmeli ve kapatılan cihazın elektrik bağlantısı da kesilmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Elle taşınabilir boyutlarda olduğundan dolayı, istenilen ortama taşınarak kullanılabilir.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir. Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusunun kontrolü dışında başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

 

 

ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI (ISOLAB)

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı’nda bulunan Isolab marka Isıtıcılı, Kontakt Termometreli Manyetik Karıştırıcının çalışma ve kullanım şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı cihazının kullanımından Fizikokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet KAYA sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

Cihaz kontakt termometre sayesinde hassas sıcaklık kontrolü ve karıştırma fonksiyonuna sahiptir. Aç kapa fonksiyonuna da sahip olan bu fonksiyon düğmeleri kullanıldığında cihaz kullanım haline geçer.

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Isolab

Model: RT280ºC

Seri no:

Alındığı Yıl: 2017

3.2. KULLANIM AMACI

Sıcaklık kontrollü ısıtma, karıştırma ve reaksiyonların takibi.

                                                       

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

 

0ºC ile +280ºC aralığında ve ±1,0ºC hassasiyettedir.

                                               

3.4. CİHAZIN KULLANMA TALİMATI

•  Aç kapa tuşundan cihaz açılır

•  Kademeli sıcaklık düğmesiyle istenilen sıcaklık ayarlanır ve karıştırma kademesi seçilerek cihaz kullanılır.

•  Yapılması gereken işlemler tamamlandıktan sonra tekrar kademeli ısıtma düğmesi başlangıç konumuna getirilir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuvar şartlarında, direkt güneş ışığı görmeyen ve ıslak olmayan ortamlarda kullanılır.

 

5. ALTYAPI

Düz ve temiz bir zeminde kullanılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenmeli ve kapatılan cihazın elektrik bağlantısı da kesilmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Elle taşınabilir boyutlarda olduğundan dolayı, istenilen ortama taşınarak kullanılabilir.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir. Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusunun kontrolü dışında başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

 

 

ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI (IKA RH BASIC 2)

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı’nda bulunan IKA RH Basic 2 marka Isıtıcılı, Manyetik Karıştırıcının çalışma ve kullanım şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı cihazının kullanımından Fizikokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet KAYA sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

Cihaz iki adet kademeli ısıtma ve karıştırma fonksiyonuna sahiptir. Aç kapa fonkisyonuna da sahip olan bu fonksiyon düğmeleri çevrildiğinde 7 kademeli ısıtma ve manyetik karıştırıcı  fonksiyonları kullanım haline geçer ve sonrasında istenilen sıcaklık ve karıştırma kademesi seçilebilir.

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: IKA

Model: RH Basic 2

Seri no:

Alındığı Yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Sıcaklık kontrollü ısıtma, karıştırma ve reaksiyonların takibi.

                                                       

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

 

0ºC ile +320ºC aralığında ve ±1,0ºC hassasiyettedir.

                                               

3.4. CİHAZIN KULLANMA TALİMATI

•  Aç kapa tuşundan cihaz açılır

•  Kademeli sıcaklık düğmesinden sıcaklık ayarlanır ve karıştırma kademesi seçilerek cihaz kullanılır.

•  Yapılması gereken işlemler tamamlandıktan sonra tekrar kademeli ısıtma düğmesi başlangıç konumuna getirilir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuvar şartlarında, direkt güneş ışığı görmeyen ve ıslak olmayan ortamlarda kullanılır.

5. ALTYAPI

Düz ve temiz bir zeminde kullanılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenmeli ve kapatılan cihazın elektrik bağlantısı da kesilmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Elle taşınabilir boyutlarda olduğundan dolayı, istenilen ortama taşınarak kullanılabilir.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir. Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusunun kontrolü dışında başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

 

 

HASSAS TERAZİ (KERN ABJ)

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı’nda bulunan Kern-Abj marka terazinin çalışma ve kullanım şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Hassas terazi cihazının kullanımından Fizikokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet KAYA sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

Öncelikle Q/T düğmesine basılarak tartım öncesi dara alınır. Ardından tartılmak istenen madde cihazın yuvarlak metal plakası üzerine konularak dijital ekranda görünen tartım kaydedilir.  Periyodik aralıklarla cihaz üzerinde bulunan su terazisi ile cihaz dengeye getirilir ve kalibrasyonu yapılır. Cihaz aynı zamanda otomatik kalibrasyona da sahiptir.

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Kern

Model: Abj

Seri no:

Alındığı Yıl: 2010

3.2. KULLANIM AMACI

Çalışılan numunelerin 1,0 mg hassasiyette tartılması için kullanılır.

                                                       

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

 

10 mg ile 220 g aralığında ve ±1,0 mg hassasiyettedir.

                                               

3.4. CİHAZIN KULLANMA TALİMATI

•  Aç kapa tuşundan cihaz açılır

•  Q/T tuşu ile tartım öncesi dara alınır.

•  Numune tartılarak dijital ekrandaki tartım sonucu kaydedilir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuvar şartlarında, direkt güneş ışığı görmeyen, titreşimsiz düz ve ıslak olmayan zeminlerde kullanılır. Laboratuvar sıcaklıkları -10 ile +40°C arasında olmalı ve ani değişim 20°C değerini aşmamalıdır.

 

5. ALTYAPI

Düz, titreşimsiz ve temiz bir zeminde kullanılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenmeli ve uzun süre kullanılmayacak cihazın elektrik bağlantısı da kesilmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Taşınma işlemi cihazın kalibrasyonu ve performansını değiştirmez.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

 

 

KABA TERAZİ (PRECISA XB 1200C)

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı’nda bulunan Precisa XB1200C marka terazinin çalışma ve kullanım şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Kaba terazinin kullanımından, kalibrasyonundan ve bakımından Fizikokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet KAYA sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

Öncelikle T düğmesine basılarak tartım öncesi dara alınır. Ardından tartılmak istenen madde cihazın kare metal plakası üzerine konularak dijital ekranda görünen tartım kaydedilir.  Periyodik aralıklarla cihaz üzerinde bulunan su terazisi ile cihaz dengeye getirilir ve kalibrasyonu yapılır.

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Precisa

Model: XB-1200C

Seri no:

Alındığı Yıl: 2008

3.2. KULLANIM AMACI

Çalışılan numunelerin 1,0 g hassasiyette tartılması için kullanılır.

                                                       

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

 

1,0 g ile 1200 g aralığında ve ±1,0 g hassasiyettedir.

                                               

3.4. CİHAZIN KULLANMA TALİMATI

•  Aç kapa tuşundan cihaz açılır

•  T tuşu ile tartım öncesi dara alınır.

•  Numune tartılarak dijital ekrandaki tartım sonucu kaydedilir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuvar şartlarında, direkt güneş ışığı görmeyen, titreşimsiz düz ve ıslak olmayan zeminlerde kullanılır. Laboratuvar sıcaklıkları -10 ile +40°C arasında olmalı ve ani değişim 20°C değerini aşmamalıdır.

 

5. ALTYAPI

Düz, titreşimsiz ve temiz bir zeminde kullanılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenmeli ve uzun süre kullanılmayacak cihazın elektrik bağlantısı da kesilmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Taşınma işlemi cihazın kalibrasyonu ve performansını değiştirmez.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

 

 

SOĞUTMALI SİRKÜLASYONLU SU BANYOSU (JSR-JSRC-22C)

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı’nda bulunan JSR marka su banyosunun çalışma ve kullanım şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Su banyosunun kullanımından ve bakımından Fizikokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet KAYA sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

Cihaz açılmadan önce, 20 L kapasiteli soğutma tankı soğutucu sıvı ile doldurulur. Düşük sıcaklık sirkülasyonu, dahili ve harici sirkülasyon pompaları ile sıcaklık aralığını -20 °C’den +120 °C’ye kadar kontrol eder. İç sirkülasyon, banyo içinde ±0,3°C hassas sıcaklık kararlılığını sağlar. Pervane tipi dış sirkülasyon pompası, suyun harici cihazlar için sabit sıcaklıkta tutulması ve soğutulmasını sağlar. Harici sirkülasyon pompası dakikada 0.50 bar basınçla 10 litre su sirküle eder.

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: JSR

Model: JSRC-22C

Seri no:

Alındığı Yıl: 2012

3.2. KULLANIM AMACI

Çalışılan numunelerin soğutulması ve ısıtılması amacıyla kullanılır.

                                                       

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

 

-20ºC ile 120ºC aralığında ve ±0,3ºC hassasiyette ve ±0,1ºC doğruluktadır.

                                               

3.4. CİHAZIN KULLANMA TALİMATI

•  Soğutma sıvısı soğutma tank içerisine konur.

•  Aç kapa tuşundan cihaz ve PT-100 sıcaklık sensörü açılır

•  Çalışılan numune için hortumlar vasıtasıyla soğutma veya ısıtma istenen ortam sağlanır.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuvar şartlarında, direkt güneş ışığı görmeyen, düz ve ıslak olmayan zeminlerde kullanılır. Laboratuvar sıcaklıkları -10 ile +40°C arasında olmalı ve ani değişim 20°C değerini aşmamalıdır.

 

5. ALTYAPI

Düz ve temiz bir zeminde kullanılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenmeli ve uzun süre kullanılmayacak cihazın elektrik bağlantısı da kesilmelidir. Cihazın içerisine soğutucu sıvı konulmadan çalıştırılmamalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Ağır olduğundan dikkatli bir şekilde taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusunun kontrolü dışında başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

 

 

KATI YOĞUNLUK ÖLÇÜM CİHAZI-PİKNOMETRE (QUANTACHROME ULTRAPYC 1200e)

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı’nda bulunan Quantachrome marka katı yoğunluk ölçüm cihazının çalışma ve kullanım şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Bu cihazın kullanımından Fizikokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet KAYA sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

Cihaz su sirkülatörü ve helyum gazı destekli çalışmaktadır. Cihaz kullanılmadan önce kalibrasyon küreleri ile kalibrasyonu mutlaka yapılmalıdır. Helyum dışında başka bir gaz kullanıldığında doğru ve net sonuçlar elde edilmez. Ultra hafif malzemelerden birçok katı malzemeye kadar yoğunluk ölçümleri yapılabilir.

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Quantachrome

Model: Ultrapyc 1200e

Seri no:

Alındığı Yıl: 2012

3.2. KULLANIM AMACI

Katı malzemelerin yoğunluklarının belirlenmesi

                                                       

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

 

0,0 g/cm3 ile 3,0 g//cm3 aralığında ve ±0,0001 g/cm3 hassasiyettedir.

                                               

3.4. CİHAZIN KULLANMA TALİMATI

•  Öncelikle uzatma kablosunun düğmesine basıp çalışır hale getirilmeli

•  Su sirkülatörü arkasındaki düğmesinden açılır

•  Helyum tüpünün vanası açılır ve basıncın 19 psi yi geçmemesine dikkat edilir

•  Cihaz ön tarafındaki düğmesinden açılır

•  Cihazın ekranında 1-8 arasında numaralandırılmış komutlar geçer

•  Su banyosu sıcaklığı 25ºC a geldiğinde komutlardan “1-run” komutunu seçmek için 1 e basılır

•  Cihaz üzerindeki siyah kapak çevrilerek içindeki ufak kap dışarıya çıkartılır

•  Numune bu kabın içinde tartılır (kabın yarısına gelecek şekilde numune konulur)

•  Ufak kap tekrar yerine konulur

•  Siyah kapağı çizgileri üst üste gelecek şekilde ayarlayarak tekrar kapat

•  Cihaz ekranında 1-3 arasında komutlar geçer

•  “2 sample parameters” için 2 ye basılır, numunenin ağırlığı girilerek “enter” a basılır

•  Sonra “start” için 3 e basılarak ölçüm başlatılır

•  Cihaz uyarı sesi verdiğinde “rev” e basılır

•  ρ, ν ve standart sapma değerleri okunur, her birini görebilmek için “rev” e basılır

•  Bir kere “clear” a basıldığında “1-3” menüsüne, bir kez daha “clear” basıldığında “1-8” menüsüne gelinir

•  “1-8” menüsünden “shut down” için 8 e basılır

•  Cihazı kapatmak için su banyosu ekranından “stop” a basılır, sistem kendini kapatınca cihaz öndeki düğmesinden kapatılır

•  Daha sonra helyum tüpü kapatılır

•  En son olarak da uzatma kablosu düğmesi kapatılır

 

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuvar şartlarında, direkt güneş ışığı görmeyen, ıslak olmayan titreşimsiz düz bir zeminde kullanılır.

5. ALTYAPI

Düz ve temiz bir zeminde kullanılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanımdan sonra kalibrasyon küreleri, tartım kabı iyice temizlenmelidir. Bu küreler çok hassas olduğundan darbeden çözücüden uzak tutulmalıdır. Nemli bir bezle slinip kurutulup temizlenebilir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Cihaz ağır olduğundan dolayı, dikkatle taşınmalıdır

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir. Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusunun kontrolü dışında başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

 

SOĞUTMALI SİRKÜLASYONLU SU BANYOSU (WISE-CIRCU)

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı’nda bulunan Wise marka su banyosunun çalışma ve kullanım şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Su banyosunun kullanımından ve bakımından Fizikokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet KAYA sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

Cihaz açılmadan önce, 11 L kapasiteli soğutma tankı soğutucu sıvı ile doldurulur. Düşük sıcaklık sirkülasyonu, dahili ve harici sirkülasyon pompaları ile sıcaklık aralığını +5 °C’den +100 °C’ye kadar kontrol eder. İç sirkülasyon, banyo içinde ±0,3°C hassas sıcaklık kararlılığını sağlar. Pervane tipi dış sirkülasyon pompası, suyun harici cihazlar için sabit sıcaklıkta tutulması ve soğutulmasını sağlar. Harici sirkülasyon pompası dakikada 0.50 bar basınçla 6 litre su sirküle eder.

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Wise

Model: Circu

Seri no:

Alındığı Yıl: 2012

3.2. KULLANIM AMACI

Çalışılan numunelerin soğutulması ve ısıtılması amacıyla kullanılır.

                                                       

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

 

+5ºC ile +120ºC aralığında ve ±0,3ºC hassasiyette ve ±0,1ºC doğruluktadır.

                                               

3.4. CİHAZIN KULLANMA TALİMATI

•  Soğutma sıvısı soğutma tank içerisine konur.

•  Aç kapa tuşundan cihaz ve PT-100 sıcaklık sensörü açılır

•  Çalışılan numune için hortumlar vasıtasıyla soğutma veya ısıtma istenen ortam sağlanır.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuvar şartlarında, direkt güneş ışığı görmeyen, düz ve ıslak olmayan zeminlerde kullanılır. Laboratuvar sıcaklıkları -10 ile +40°C arasında olmalı ve ani değişim 20°C değerini aşmamalıdır.

 

5. ALTYAPI

Düz ve temiz bir zeminde kullanılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenmeli ve uzun süre kullanılmayacak cihazın elektrik bağlantısı da kesilmelidir. Cihazın içerisine soğutucu sıvı konulmadan çalıştırılmamalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Ağır olduğundan dikkatli bir şekilde taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusunun kontrolü dışında başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

 

 

ETÜV (JSR-JSOF-100)

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı’nda bulunan JSR marka etüvün çalışma ve kullanım şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Etüvün kullanımından ve bakımından Fizikokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet KAYA sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

100 L kapasiteli cihaz açma kapama düğmesi vasıtasıyla kullanılır. Dijital sıcaklık ve zaman ayarlayıcı panel üzerindeki düğmeler kullanılarak istenilen koşullar sağlanabilir

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: JSR

Model: JSOF-100

Seri no:

Alındığı Yıl: 2011

3.2. KULLANIM AMACI

Çalışılan numunelerin ısıtılması, nemin uzaklaştırılması ve sıcaklıklarının ayarlanabilmesi

                                                       

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

 

Ortam Sıcaklığı ile 250ºC aralığında ve ±0,2ºC hassasiyette ve ±1,0ºC doğruluktadır.

                                               

3.4. CİHAZIN KULLANMA TALİMATI

•   Aç kapa tuşundan cihaz ve eş zamanlı otomatik olarak PT-100 sıcaklık sensörü açılır

  Ayar düğmesinden zaman ve sıcaklık ayarlanır

•  Fanlı sirkülasyon isteniyorsa etüvün üst kısmındaki havalandırma bölmesi açılır

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuvar şartlarında, direkt güneş ışığı görmeyen, düz ve ıslak olmayan zeminlerde kullanılır. Laboratuvar sıcaklıkları -10 ile +40°C arasında olmalı ve ani değişim 20°C değerini aşmamalıdır.

 

5. ALTYAPI

Düz ve temiz bir zeminde kullanılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenmeli ve uzun süre kullanılmayacak cihazın elektrik bağlantısı da kesilmelidir. Sıcakken kapatılan cihaza uyarı asılmalıdır

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Ağır olduğundan dikkatli bir şekilde taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusunun kontrolü dışında başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

 

ETÜV (NÜVE FN-120)

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı’nda bulunan Nüve marka etüvün çalışma ve kullanım şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Etüvün kullanımından ve bakımından Fizikokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet KAYA sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

120 L kapasiteli cihaz açma kapama düğmesi vasıtasıyla kullanılır. Dijital sıcaklık ve zaman ayarlayıcı panel üzerindeki düğmeler kullanılarak istenilen koşullar sağlanabilir

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: NÜVE

Model: FN-120

Seri no:

Alındığı Yıl: -

3.2. KULLANIM AMACI

Çalışılan numunelerin ısıtılması, nemin uzaklaştırılması ve sıcaklıklarının ayarlanabilmesi

                                                       

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

 

Ortam Sıcaklığı ile 250ºC aralığında ve ±1,0ºC hassasiyette ve ±2,0ºC doğruluktadır.

                                               

3.4. CİHAZIN KULLANMA TALİMATI

•   Aç kapa tuşundan cihaz açılır

  Ayar düğmesinden zaman ve sıcaklık ayarlanır

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuvar şartlarında, direkt güneş ışığı görmeyen, düz ve ıslak olmayan zeminlerde kullanılır. Laboratuvar sıcaklıkları -10 ile +40°C arasında olmalı ve ani değişim 20°C değerini aşmamalıdır.

 

5. ALTYAPI

Düz ve temiz bir zeminde kullanılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenmeli ve uzun süre kullanılmayacak cihazın elektrik bağlantısı da kesilmelidir. Sıcakken kapatılan cihaza uyarı asılmalıdır

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Ağır olduğundan dikkatli bir şekilde taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusunun kontrolü dışında başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

 

 

ÇALKALAYICILI SU BANYOSU (Wisebath)

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı’nda bulunan Wisebath marka su banyosunun çalışma ve kullanım şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Su banyosunun kullanımından ve bakımından Fizikokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet KAYA sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

Cihaz açılmadan önce, 18 L kapasiteli su tankı saf su ile doldurulur. 20 ile 250 rpm çalkalama hız aralığına sahip cihazın kontrol düğmesi istenilen hızda ayarlanabilir. Sıcaklık +5°C’den +100 °C’ye kadar kontrol edilebilir. Gösterge panelinden faydalanılarak hem sıcaklık hem de çalkalama hızı kontrol edilir.

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Wisebath

Model: Wisd

Seri no:

Alındığı Yıl: 2011

3.2. KULLANIM AMACI

Çalışılan numunelerin homojen bir şekilde karıştırılması, çalkalanması ve ısıtılması amacıyla kullanılır.

                                                       

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

 

+5,0ºC ile +120ºC aralığında ve ±0,1ºC hassasiyette ve ±0,1ºC doğruluktadır.

                                               

3.4. CİHAZIN KULLANMA TALİMATI

•  Saf su, çalkalama tankı içerisine konur.

• Cihazın içindeki su seviyesini kontrol edilir. Su seviyesi, belirtilen maksimum ve minimum seviyelerin dışındaysa su eklenmeli veya eksiltilmelidir.

• Cihaz güç kablosunu prize takılır.

• Power tuşu ile cihaz çalıştırılır.

• ‘Mode’ tuşu ile ayarlanmak istenilen parametre seçilir.

•  Seçilen parametrenin değerini set düğmesi çevrilerek ayarlanır.

•  Düğmeye basıldığında ayarlanan değer set edilir.

•  Isıtma başladığında ‘Heating’ göstergesi kırmızı yanacaktır.

•  Süre başladığında ‘Timer’ göstergesi kırmızı yanacaktır.

•  Su banyosu yatay olarak yerleştirilir.

•  Paslanmaz çelik malzemenin kalitesini korumak için, su banyosu saf su ile doldurulmalıdır.

•  Su banyosu içindeki su seviyesinin, iç yüzeyinde belirtilen maksimum ve minimum seviye noktaları arasında olduğuna emin olunmalıdır.

•  Cihaz istenilen sıcaklığa ulaşana kadar kapak kapalı tutulur.

•  Suyu boşaltmak için boşaltma vanası kullanılır ve boşaltma öncesinde su sıcaklığının oda sıcaklığına kadar düştüğü kontrol edilir.

 

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuvar şartlarında, direkt güneş ışığı görmeyen, düz ve ıslak olmayan zeminlerde kullanılır. Laboratuvar sıcaklıkları -10 ile +40°C arasında olmalı ve ani değişim 20°C değerini aşmamalıdır.

 

5. ALTYAPI

Düz ve temiz bir zeminde kullanılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenmeli ve uzun süre kullanılmayacak cihazın elektrik bağlantısı da kesilmelidir. Cihazın içerisine soğutucu sıvı konulmadan çalıştırılmamalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Ağır olduğundan dikkatli bir şekilde taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusunun kontrolü dışında başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

 

SANTRİFÜJ CİHAZI (SARTORIOUS SIGMA 1-6 P)

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı’nda bulunan Sartorious Sigma marka santrifüj cihazının çalışma ve kullanım şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihazın kullanımından Fizikokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet KAYA sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

Cihaz iki adet kademeli ısıtma ve karıştırma fonksiyonuna sahiptir. Aç kapa fonkisyonuna da sahip olan bu fonksiyon düğmeleri çevrildiğinde 7 kademeli ısıtma ve manyetik karıştırıcı  fonksiyonları kullanım haline geçer ve sonrasında istenilen sıcaklık ve karıştırma kademesi seçilebilir.

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Sartorious

Model: Sigma 1-6 P

Seri no:

Alındığı Yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Santrifüj aletinin yüksek devir sayısı, içerisine yerleştirilen karışımların çökelme prensibine göre ayrılmasını sağlar.    

                                                  

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

 

6x30 ml falkon tüpü ve 100 ile 5650 rpm dönme hızı aralığında

                                               

3.4. CİHAZIN KULLANMA TALİMATI

•          Cihazın yanında bulunan açma kapa düğmesi açılır

•          Cihaz üzerinde bulunan mavi renkli dönen düğmeler vasıtasıyla gerekli dönme hızı ayarlanır ve gerekirse zaman ayarı da yapılabilir.

•          Santrifüj tüpleri içerisine karşılıklı olarak aynı ağırlıkta ya da hacimde olması dikkate alınarak yerleştirilir.

•          Cihaz çalıştırılır.

•          Cihaz durduğunda otomatik kapağı açılır

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuvar şartlarında, direkt güneş ışığı görmeyen ve ıslak olmayan ortamlarda kullanılır.

5. ALTYAPI

Düz, titreşimsiz ve temiz bir zeminde kullanılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenmeli ve kapatılan cihazın elektrik bağlantısı da kesilmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Elle taşınabilir boyutlarda olduğundan dolayı, istenilen ortama taşınarak kullanılabilir.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir. Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusunun kontrolü dışında başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

 

 

ULTRASONİK SU BANYOSU (WWR-USC1200TH)

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı’nda bulunan WWR marka ultrasonik su banyosu cihazının çalışma ve kullanım şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihazın kullanımından Fizikokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet KAYA sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

Cihaz iki adet kademeli ısıtma ve zaman ayarı fonksiyonlarına sahiptir. Cihazın su tankında belirtilen çizgiye kadar (7/8 i ölçüsünde) saf su konulmadan cihaz kesinlikle çalıştırılmamalıdır. Cihazın çeşitli kapların rahatça kullanılabilmesi ve banyoya yerleştirilebilmesi için telli ızgara sepeti de kullanılabilir.

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: WWR

Model: USC1200TH

Seri no:

Alındığı Yıl: 2012

3.2. KULLANIM AMACI

Cihaz, ses dalgaları kullanılarak hazırlanan çözeltiler içerisinde bulunan maddelerin çözünürlüğünü arttırmak ve çeşitli yüzeyleri (cam, metal vb.) temizleme işlemlerinde kullanılır.

                                                  

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

 

0-90ºC aralığında 0-30 dk ve ∞ süre aralığında çalışabilir

 

                                               

3.4. CİHAZIN KULLANMA TALİMATI

•  Cihazın su tankının 7/8 ine kadar saf su dolu olduğundan emin olunur. Eksiklik varsa tamamlanır

•  Cihaz üzerinde bulunan siyah renkli çevrilebilen düğmeler vasıtasıyla gerekli sıcaklık ve süre ayarlanır

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuvar şartlarında, direkt güneş ışığı görmeyen ve ıslak olmayan ortamlarda kullanılır.

5. ALTYAPI

Düz, titreşimsiz ve temiz bir zeminde kullanılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenmeli ve kapatılan cihazın elektrik bağlantısı da kesilmelidir. Ayrıca cihazın korozyona paslanmaya karşı sürekli saf su ile dolu olmasına özen gösterilmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Elle taşınabilir boyutlarda olduğundan dolayı, istenilen ortama taşınarak kullanılabilir.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir. Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusunun kontrolü dışında başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

 

 

ÖĞÜTÜCÜ (RENAS RBT-500)

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı’nda bulunan Renas marka öğütücünün çalışma ve kullanım şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Öğütücünün cihazının kullanımından Fizikokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet KAYA sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

Cihaz, sert ve orta sertlikteki bitkisel ürünlerin öğütülmesi için 3 bıçaklı öğütücü haznesi yardımıyla öğütme işlemi için kullanılır. Aç kapa ve 0-30 dk süre fonkisyonuna da sahip olan cihaz 20-30 dk dan fazla çalıştırılmamalıdır. Cihazın soğuması beklenmelidir

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Renas

Model: RBT-500

Seri no:

Alındığı Yıl: 2017

3.2. KULLANIM AMACI

Bitkisel menşeli orta sert ve sert malzemelerin öğütülmesi

                                                       

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

 

                                               

3.4. CİHAZIN KULLANMA TALİMATI

•  Öğütülecek malzeme hazneye konduktan sonra kelepçeler vasıtasıyla kapak iyice kapatılır

•  Aç kapa tuşundan cihaz açılır

•  Kademeli zaman düğmesi çevrilerek istenilen zaman ayarı yapılır

•  Cihaz en fazla 500 g malzeme kapasitesine sahiptir

•  Yapılması gereken işlemler tamamlandıktan sonra tekrar kademeli zaman düğmesi başlangıç konumuna gelir

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuvar şartlarında, direkt güneş ışığı görmeyen ve ıslak olmayan ortamlarda kullanılır.

5. ALTYAPI

Düz ve temiz bir zeminde kullanılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenmeli ve kapatılan cihazın elektrik bağlantısı da kesilmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Elle taşınabilir boyutlarda olduğundan dolayı, istenilen ortama taşınarak kullanılabilir.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir. Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusunun kontrolü dışında başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

 

 

VAKUM POMPASI (HEIDOLPH ROTAVAC VALVE CONTROL)

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı’nda bulunan Heidolph marka vakum pompasının çalışma ve kullanım şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihazın kullanımından Fizikokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet KAYA sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

Cihaz, hava giriş ve çıkış üniteleri vasıtasıyla ortamın basıncı düşürmek, ortamdaki havayı çekmek vb. işlemler için kullanılır. Geri soğutucu ünitesi vasıtasıyla rotary ile birlikte de kullanılabilir

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Heidolph

Model: Rotavac Valve Control

Seri no:

Alındığı Yıl: 2017

3.2. KULLANIM AMACI

Ortam basıncını düşürmek, ortamdaki havayı boşaltmak

                                                       

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

 

2m3/saat emme kapasitei maksimum vakum 7 mbar a kadar

                                               

3.4. CİHAZIN KULLANMA TALİMATI

•  Hava giriş ve çıkış kısımlarına birer hortum takılarak vakum yapılmak istenen ortamın bu hortumlar vasıtasıyla havası boşaltılabilir

•  Aç kapa tuşundan cihaz açılır

•  Maksimum 30 dk çalıştırıldıktan sonra cihaz soğumaya bırakılır

•  Cihaza zarar verebilecek çözücü vs. gibi maddelerle çalışıldığında mutlaka cihazın tuzak aparatlı geri soğutucu sitemi takılmalıdır

•  Yapılması gereken işlemler tamamlandıktan sonra cihaz kapatılır

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuvar şartlarında, direkt güneş ışığı görmeyen ve ıslak olmayan ortamlarda kullanılır.

5. ALTYAPI

Düz ve temiz bir zeminde kullanılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenmeli ve kapatılan cihazın elektrik bağlantısı da kesilmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Elle taşınabilir boyutlarda olduğundan dolayı, istenilen ortama taşınarak kullanılabilir.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir. Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusunun kontrolü dışında başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

 

YAKMA TÜP FIRINI (MAGMATHERM MTTF-1200)

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı’nda bulunan Magmatherm marka yakma fırınının çalışma ve kullanım şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihazın kullanımından Fizikokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet KAYA sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

Cihaz, sadece azot argon gibi inert gazlarla kullanılabilir. Oksijensiz ortamda yakılmak istenen numunelerin istenilen şekilde yakılabilmesi için cihazın çeşitli kelepçe vana vs. gibi aparatları vasıtasıyla hava giriş ve çıkışları tamamen kapatılmalıdır.

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Magmatherm

Model: MTTF-1200

Seri no:

Alındığı Yıl: 2012

3.2. KULLANIM AMACI

Havasız (oksijensiz) ortamda numunelerin yüksek sıcaklıkta yakılması

                                                       

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Ortam sıcaklığı ile 1200ºC aralığında ve ±1,0ºC kontrol hassasiyetindedir

                                               

3.4. CİHAZIN KULLANMA TALİMATI

•  İnert ortamda çalışmak için öncelikle çeşitli aparatlar yardımıyla fırının giriş ve çıkış kapakları takılır ve numune uzun bir kürek vasıtasıyla tüp fırın içerisine yerleştirilir

•  İstenirse içerideki havanın tamamen uzaklaştırılması amacıyla hava çıkış kısmından vakum pompası ile hava boşaltılır

•  Daha sonra ortamın inert gazla doldurulması için 100cc/dk akış hızında zot, argon vs. geçirilir ve cihaz açılır

•  Cihaz üzerindeki menü, ileri geri tuşlarından istenilen sıcaklık, zaman ve döngü ayarları yapılır

•  Yapılması gereken işlemler tamamlandıktan sonra cihaz kapatılmadan soğumaya bırakılır. Soğuyan cihaz kapatılır

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuvar şartlarında, direkt güneş ışığı görmeyen ve ıslak olmayan ortamlarda kullanılır.

5. ALTYAPI

Düz ve temiz bir zeminde kullanılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenmeli ve kapatılan cihazın elektrik bağlantısı da kesilmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Ağır olduğundan dikkatli bir şekilde taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusunun kontrolü dışında başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

 

 

Hazırlayan: Doç. Dr. Hakkı Türker AKÇAY

ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI (HEIDOLPH)

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı’nda bulunan Heidolph marka Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcının çalışma ve kullanım şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı cihazının kullanımından Anorganik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Türker AKÇAY sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

Cihaz hassas sıcaklık kontrolü ve karıştırma fonksiyonuna sahiptir. Aç kapa fonksiyonuna da sahip olan bu fonksiyon düğmeleri kullanıldığında cihaz kullanım haline geçer.

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Heidolph

Model: -

Seri no:

Alındığı Yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Sıcaklık kontrollü ısıtma, karıştırma ve reaksiyonların takibi.                                                       

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

-10ºC ile +300ºC aralığında ve ±1,0ºC hassasiyettedir.     

                                          

3.4. CİHAZIN KULLANMA TALİMATI

 • Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.

 • Karıştıracağınız/ısıtacağınız malzemenin içerisine manyetik balığı (manyetik barı) bırakınız, daha sonra malzemenizi tablayı ortalayarak yerleştiriniz.

 • Cihazın yanında bulunan açma/kapama düğmesinden açınız.

 • Dönme hızını (devri) ayarlayınız.

 • Kontak termometreyi banyo çözeltisine daldırdıktan sonra sıcaklığı ayarlayınız.

 • Kullanım işlemi sonlandırılacağında devri ve sıcaklık düğmeleri kapatıldıktan sonra cihaz açma/kapama anahtarından kapatınız.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuvar şartlarında, direkt güneş ışığı görmeyen ve ıslak olmayan ortamlarda kullanılır.

5. ALTYAPI

Düz ve temiz bir zeminde kullanılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenmeli ve kapatılan cihazın elektrik bağlantısı da kesilmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Elle taşınabilir boyutlarda olduğundan dolayı, istenilen ortama taşınarak kullanılabilir.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir. Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusunun kontrolü dışında başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

 

ULTRASONİK SU BANYOSU (WISD)

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı’nda bulunan Wisd marka ultrasonik su banyosu cihazının çalışma ve kullanım şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihazın kullanımından Anorganik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Türker AKÇAY sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

Cihaz iki adet kademeli ısıtma ve zaman ayarı fonksiyonlarına sahiptir. Cihazın su tankında belirtilen çizgiye kadar saf su konulmadan cihaz kesinlikle çalıştırılmamalıdır. Cihazın çeşitli kapların rahatça kullanılabilmesi ve banyoya yerleştirilebilmesi için telli ızgara sepeti de kullanılabilir.

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Wisd

Model: -

Seri no:

Alındığı Yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Cihaz, ses dalgaları kullanılarak hazırlanan çözeltiler içerisinde bulunan maddelerin çözünürlüğünü arttırmak ve çeşitli yüzeyleri (cam, metal vb.) temizleme işlemlerinde kullanılır.

                                                  

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

 

0-90ºC aralığında 0-30 dk ve ∞ süre aralığında çalışabilir

                                               

3.4. CİHAZIN KULLANMA TALİMATI

 • Cihaz üzerindeki tuştan açılır.

 • Sıcaklık ayarı dijital panel üzerinden yapılır.

 • Maddelerin su banyosunda kalma süresi ayarlanır.

 • Malzeme banyo içine yerleştirilir.

 • “start” tuşuna basılarak cihaz çalıştırılır.

 • Ultrasonik banyonun kullanımı sona erdiğinde “stop” tuşuna basılarak ultrasonikasyon durdurulur. Cihaz kapama tuşundan kapatılarak malzeme banyodan çıkarılır.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuvar şartlarında, direkt güneş ışığı görmeyen ve ıslak olmayan ortamlarda kullanılır.

5. ALTYAPI

Düz, titreşimsiz ve temiz bir zeminde kullanılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenmeli ve kapatılan cihazın elektrik bağlantısı da kesilmelidir. Ayrıca cihazın korozyona paslanmaya karşı sürekli saf su ile dolu olmasına özen gösterilmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Elle taşınabilir boyutlarda olduğundan dolayı, istenilen ortama taşınarak kullanılabilir.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir. Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusunun kontrolü dışında başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

 

HASSAS TERAZİ (SHIMADZU AUX320)

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı’nda bulunan Shimadzu marka terazinin çalışma ve kullanım şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Hassas terazi cihazının kullanımından Anorganik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Türker AKÇAY sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

Öncelikle Q/T düğmesine basılarak tartım öncesi dara alınır. Ardından tartılmak istenen madde cihazın yuvarlak metal plakası üzerine konularak dijital ekranda görünen tartım kaydedilir.  Periyodik aralıklarla cihaz üzerinde bulunan su terazisi ile cihaz dengeye getirilir ve kalibrasyonu yapılır. Cihaz aynı zamanda otomatik kalibrasyona da sahiptir.

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Shimadzu

Model: AUX320

Seri no:

Alındığı Yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Çalışılan numunelerin 1,0 mg hassasiyette tartılması için kullanılır.

                                                        

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

 

10 mg ile 320 g aralığında ve ±0,1 mg hassasiyette ve ±0,2 mg doğruluktadır.

                                               

3.4. CİHAZIN KULLANMA TALİMATI

 • Cihaz adaptörü fişe takılı durumda “on/off” tuşuna basılarak açılır.

 • Cihaz üzerindeki rüzgarlık sürgülü paneli açılır. Tartımı yapılacak malzeme terazinin tartım bloğu üzerine yerleştirilir ve okuma yapılır.

 • Şayet dara işlemi yapılacaksa darası alınacak malzeme tartım bloğuna yerleştirilerek “0/T” tuşuna basılarak terazi sıfırlanır. Daha sonra tartım işlemi gerçekleştirilir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuvar şartlarında, direkt güneş ışığı görmeyen, titreşimsiz düz ve ıslak olmayan zeminlerde kullanılır. Laboratuvar sıcaklıkları -10 ile +40°C arasında olmalı ve ani değişim 20°C değerini aşmamalıdır.

 

5. ALTYAPI

Düz, titreşimsiz ve temiz bir zeminde kullanılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenmeli ve uzun süre kullanılmayacak cihazın elektrik bağlantısı da kesilmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Taşınma işlemi cihazın kalibrasyonu ve performansını değiştirmez.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir