Döküman No
FEF.TL.0056
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

KARBON KÜKÜRT TAYİN CİHAZI (LECO-SC-144DR)

CİHAZIN KULLANILMASI

 

  • Cihazın AÇMA – KAPAMA anahtarı 1’e getirilerek cihazın stabil olması beklenir. (Ortalama 1 saat)
  • Cihaz stabil olduktan sonra açma-kapama anahtarı 2’ye getirilerek fırın açılır.
  • Cihaz üzerindeki (°C) tuşuyla istenilen sıcaklık ayarlanır.
  • Cihaz istenilen sıcaklığa ulaşınca anahtar 3’e getirilerek gaz bağlantısı(Oksijen) sağlanır.
  • Bilgisayar ve cihaza bağlı hassas terazi açılır.
  • Numune hassas terazide cihaz için kullanılan tek kullanımlık KROZE’lere darası alınarak tartılır.
  • Bilgisayardan F4 tuşuna basılarak tartım cihaza okutulur.
  • ID kısmına numune ismi yazılır.
  • START tuşuna basılarak fırın girişinden yerleştirme çubuğu ile KROZE fırının sonuna kadar itilir.
  • Bilgisayarın ekranından sonuç görülür.