Döküman No
FEF.TL.0090
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

TG/DTA KULLANIM KILAVUZU

 

 • Cihazın arkasındaki güç kaynağı, cihazın ana ünitesi, ve bilgisayarı açılır
 • “Measure” ikonuna basılarak cihazın programı çalıştırılır
 • Gaz ünitesi ve gaz tüpleri açılır
 • “open” düğmesine basılarak numune koyma haznesi açılır
 • Uygun kroze seçilir
 • İki adet boş kroze kefelere yerleştirilir, “close” düğmesinde basılarak hazne kapatılır
 • Programda “zero” tuşuna basılarak kefelerin otomatik sıfırlaması yapılır
 • Numune haznesi açılarak sağdaki numune kefesine 4-5mg numune yerleştirilir
 • Software’de erlen ikonu tıklanır “Sample Conditions” kısmından “sample name” ve “Data file” kısmına numune ismi yazılır
 • “Autoloading” tuşuna basılarak numunenin ağırlığı belirlenir
 • “Method” kısmına girilerek analiz koşulları (başlama sıcaklığı, bitiş sıcaklığı, ısınma hızı, kullanılacak gazlar) girilir. OK tuşuna basılır
 • “start” tuşuna basılarak analiz başlatılır
 • Analiz bittikten sonra bilgisayar masaüstündeki “standart analysis” dosyasından analizin sonuç grafiğine bakılır
 • Fırın soğuduktan sonra numune haznesi açılarak krozeler dışarı alınır ve temizlenir
 • Gazlar tüplerinden kapatılır.