Doküman No
FEF.TL.0090
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
16.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

 1. Cihazın arkasındaki güç kaynağı, cihazın ana ünitesi, ve bilgisayarı açılır
 2. “Measure” ikonuna basılarak cihazın programı çalıştırılır
 3. Gaz ünitesi ve gaz tüpleri açılır
 4. “open” düğmesine basılarak numune koyma haznesi açılır
 5. Uygun kroze seçilir
 6. İki adet boş kroze kefelere yerleştirilir, “close” düğmesinde basılarak hazne kapatılır
 7. Programda “zero” tuşuna basılarak kefelerin otomatik sıfırlaması yapılır
 8. Numune haznesi açılarak sağdaki numune kefesine 4-5mg numune yerleştirilir
 9. Software’de erlen ikonu tıklanır “Sample Conditions” kısmından “sample name” ve “Data file” kısmına numune ismi yazılır
 10. “Autoloading” tuşuna basılarak numunenin ağırlığı belirlenir
 11. “Method” kısmına girilerek analiz koşulları (başlama sıcaklığı, bitiş sıcaklığı, ısınma hızı, kullanılacak gazlar) girilir. OK tuşuna basılır
 12. “start” tuşuna basılarak analiz başlatılır
 13. Analiz bittikten sonra bilgisayar masaüstündeki “standart analysis” dosyasından analizin sonuç grafiğine bakılır
 14. Fırın soğuduktan sonra numune haznesi açılarak krozeler dışarı alınır ve temizlenir
 15. Gazlar tüplerinden kapatılır.