Döküman No
MF.FR. 0001
Yayın Tarihi
06.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

RİZE

STAJ BAŞVURU FORMU

İlgili makama,…………………………………………………..Bölümü öğrencisinin öğrenim süresi sonuna kadar kuruluş ve işletmelerde staj yapma zorunluluğu vardır. Aşağıda bilgileri yer alan öğrencimizin stajını …….iş günü süresiyle kuruluşunuzda yapmasında göstereceğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
                                                                                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                                           İmza  / Kaşe

ÖĞRENCİNİN

Adı ve Soyadı

           

 

Öğrenci Numarası

        

 

T.C.Kimlik No

        

Doğum Tarihi ve Yeri

       

 

Cilt No

 

         

 

 

Bölümü / Programı / Sınıfı

            

 

İKAMET ADRESİ ve TELEFONU

Sokak

       

Cadde

           

Bina/Daire No

       

Mahalle/Semt

         

İli

            

İlçe / Köy

         

Tlf.Cep

         

e-posta adresi

          

Tedavi yardımından faydalanma durumu (İşaretlenmesi Zorunludur)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendi sigortasından   Anne-Baba sigortası        Hiçbiri        

                                   Staj Süresi (İşaretlenmesi Zorunludur)

30 İş Günü     

 

60 İş Günü    

                                            

 

Diğer İş Günü (………)      

Öğrencilerin Staj Takvimine Uyması Zorunludur (Sizin İçin Uygun Bir Tarih Yazınız.)

Staj Başlama Tarihi

Staj Bitiş Tarihi

  …./…./20….

  …./…./20…. 

*İşyerinde Cumartesi günü çalışma yapılmaktadır.            Evet                                  Hayır   

*ÖĞRENCİLER STAJ BAŞLAMA TARİHİNİ HAFTANIN PAZARTESİ GÜNÜNÜNDEN BAŞLATMAK ZORUNDADIRLAR.

STAJ YAPILAN KURUM / İŞ Y E R İ BİLGİLERİ

Formu imzalayıp teslim eden öğrenci arka sayfadaki  şartları kabul etmiş sayılır.

Firma / Kurum Adı ve Adresi:

 

 

Üretim ve Hizmet Alanı:

 

 

 

 

Staj başvurusu kabul edildikten sonra onaylanacaktır. 

Firma / Kurum Telefon ve Fax No:

 

 

 

BÖLÜM STAJ ONAYI

Firma /Kurum Mail:

 

 

 

……./……./20….

Firma /Kurum Kaşesi ve İmzası:

 

 

 

Tarih/İmza

 

 

 

 

Staj Komisyon Başkanı

 

 

 

 

 

Dikkat! Kısa vadeli sigorta kolları uygulama tebliği uyarınca, staj yapan öğrencilerin iş kazası geçirmeleri durumunda eğitim veya staj gördükleri iş yeri işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki kolluk kuvvetlerine derhal, Mühendislik Fakültesi Dekanlığına ise kazadan sonraki 3 (üç) iş günü içerisinde mutlaka bildirmeleri gerekmektedir.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ  Mühendislik Fakültesi                             Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi 53100-RİZE

Tlf.: Santral ( 0464 ) 223 75 18
Fax: ( 0464 ) 223 75 14  mail:foe@erdogan.edu.tr / www.erdogan.edu.tr

ÖNEMLİ NOT 1: "MF.TL. 0073 Mühendislik Fakültesi Staj Talimatı"nı okuyunuz.

ÖNEMLİ NOT 2: 5510 sayılı kanunun 5/b ve 87/e fıkrası gereğince staj yapan öğrencinin Sosyal Güvenlik Kurumuna, İş Kazası ve Meslek Hastalığı için sigortalı girişi staja başlangıç gününden on gün önce yapılacak ve primi üniversitemiz tarafından ödenecektir.