Döküman No
RTEÜ.FR.0015
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

……………………………………………………Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

                    20……–20…. Eğitim - Öğretim Yılı ………… Yarıyılında aşağıda belirttiğim mazeretim nedeniyle derse kaydımı yapamadım.

                  Ders kaydımın yapılmasını arz ederim.    ..…../...…/20………..

                                                                           

Adı-Soyadı

 

Programı

 

Öğrenci No

 

Cep Tel.

 

e-posta

 

 

                                                                                       

                                                                                          Öğrenci   İmza    ………………     

DERSE KAYIT YAPAMAMA NEDENİ

  

Ekler: 1-………………………………………………………………………………………………

            2- ………………………………………………………………………………………………

 

KAYIT YAPILACAK DERS / DERSLER

Sıra No

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Saati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      TOPLAM SAAT

 

 

 

Uygundur/Uygun değildir

 

Uygundur/Uygun değildir

 

……../……../……………..

……../……../……………..

 

         İmza

         İmza

 

Danışman Öğretim Elemanı

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

 

…………………………………………………..

………………………………………………….