Döküman No
MF.LS.0019
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

SIRA
NO

LABORATUVAR ADI

KAPI NO

DURUMU

BULUNDUĞU YER/BÖLÜM

SORUMLUSU

Yer

Bölüm

1

 KEITHLEY 3390 ARBİTRARY WAVEFORM GENERATOR

  FMA 1

 Çalışıyor

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.

Doç. Dr. E. YÜZÜAK

2

 Stanford ResearchSR810 DSP Lock-InAmplifier

  FMA 1

 Çalışıyor

 Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.

Doç. Dr. E. YÜZÜAK

3

 Tektronix MDO 3024

  FMA 1

 Çalışıyor

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.

Doç. Dr. E. YÜZÜAK

4

 Sıcaklık Kontrolcusu Lakeshore 335

  FMA 1

 Çalışıyor

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.

Doç. Dr. E. YÜZÜAK

5

  Multimeter Keithley 6221-2182

  FMA 1

 Çalışıyor

 Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.

Doç. Dr. E. YÜZÜAK

6

 Elektriksel direnç ölçüm sistemi

  FMA 1

 Çalışıyor

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.

Doç. Dr. E. YÜZÜAK

7

 Hi-Cube Vakum sistemi

  FMA 1

 Çalışıyor

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.

Doç. Dr. E. YÜZÜAK

8

 Keithley 2010 Multimeter

  FMA 1

 Çalışıyor

 Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.

Doç. Dr. E. YÜZÜAK

9

Hassas Terazi

  FMA 1

 Çalışıyor

 Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.

Doç. Dr. E. YÜZÜAK

10

Spincoater

  İnce film Lab.

 Çalışıyor

 Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.

Doç. Dr. E. F. KESKENLER