Döküman No
SYO.MV.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
04.10.2019
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Ülkesine karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olan, insan ve hasta haklarına saygılı, otonomi sahibi, kanıta dayalı bilgiyi kullanan, çağdaş, güvenilir, ekip ruhuna sahip, etik ilkelere bağlı, özgür ve bilimsel düşünebilen, liderlik, sorumluluk ve katılımcılık ilkelerinden taviz vermeden çalışmayı benimseyen,  kendi alanında tercih edilen donanımlı meslek üyeleri yetiştirmek.

 

Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapan, bilgi üreten ve sürekli gelişen, toplumun sağlıklı gelişimini etkileyebilecek her türlü değişime duyarlı, bakım gereksinimlerini saptayabilen ve mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilen, hızlı büyüyen ve gelişen sağlık sektöründe tercih edilen meslek üyeleri yetiştiren,  yetiştirdiği insan ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen bir kurum olmaktır.