Döküman No
SYO.OŞ.0003
Yayın Tarihi
31.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
RAUF SARI/ Yüksekokul Sekreteri
Onaylayan
Dr. Öğr. Üyesi AYŞE GÜMÜŞLER BAŞARAN/ Yüksekokul Müdürü