Doküman No
SGDB.FR. 0010
Yayın Tarihi
08.03.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Birim Amiri

BİRİM KODU:   

BİRİM ADI:   

Program 

Alt Program

Faaliyet

Alt Faaliyet

Finansman

Ekonomik

Tertip (*)

Serbest Ödenek (2.-3. Düzey)**

Bloke Ödenek (2.-3. Düzey)**

Toplam Ödenek (Eklenen- Düşülen Dahil) (2.-3. Düzey)**

Harcanan Ödenek (Talep Tarihine Kadar)(2.-3. Düzey)**

Kalan Ödenek (Serbest Ödenek –Harcanan Ödenek)  

Talep Edilen Ödenek (4. Düzey)***

Ödenek Talep Gerekçesi (****)    

              

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*)     Tertip  "Program Bütçe"  formatına uygun olarak ve kodlanarak [Program(98) . Alt Program(900) . Faaliyet(9001) . Alt Faaliyet(7470) - Kurum(0460) . Birim(0010) - Finansman(02) - Ekonomik(03.02.10.01) ] doldurulmalıdır.(Örnek:98.900.9001.7470-0460.0010-02-03.02.10.01)

(**)    "01.03-İşçiler","03.03-Yolluklar" ve "03.04-Görev Giderleri" ekonomik kodlarında 3. düzeyde (Örnek:03.03.10=Geçici Görev Yollukları); diğer ekonomik kodlar için 2. düzeyde (Örnek:03.02=Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları)  ödenek talebinde bulunulacaktır.

(***)   Talep edilen ödenek ekonomik kodun 4.düzeyinde talep edilmelidir.(Örnek:03.02.10.01=Kırtasiye Alımları / 03.03.10.01= Yurtiçi Geçici Görev Yollukları vs.)

(****)  Ödenek talebine ilişkin  kanıtlayıcı belgeler üst yazıya eklenecektir.(Proje;Elektrik,Su,Doğalgaz,Telefon,İnternet Faturaları;Bakım-Onarım ile ilgili ödenek taleplerinde bakım sözleşmesi, proforma fatura vb.)

ONAYLAYAN
Adı-Soyadı

 

Unvanı