Doküman No
SGDB.FR. 0013
Yayın Tarihi
05.09.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Değerlendirilen Birim:                   

Toplantı Tarihi ve Saati:                   

Toplantı Yeri:                   

Katılımcı Sayısı:                   

 

2023-2027 Stratejik Plan İzleme çalışmaları kapsamında ……….. tarihinde saat ………’da ….....................……..  saha ziyareti yapılmıştır.  Stratejik Plan kapsamında 2023 ilk 6 aylık gerçekleşmeler incelenmiştir. Stratejik Yönetim Bilgi Sisteminde söz konusu birime …….. gösterge tanımlandığı, bu göstergelerden ……….. tanesinin hedef gösterge olduğu görülmüştür. Hedef olarak belirlenen ……....….. göstergeye birim tarafından hedef belirlendiği ve  hedef girme oranının ………… olarak gerçekleştiği görülmüştür.

 

2023 ilk 6 aylık değerlendirmeye göre birim hedef girişi yaptığı ………... göstergenin ……….’unda belirlediği hedefe ulaştığı, ………… tanesinde ise ulaşamadığı görülmüştür. Birimin hedef gerçekleşme oranı …………... olmuştur. 

 

Birimin faaliyetleri genel olarak değerlendirildiğinde aşağıda yer alan göstergelere ilişkin hedeflerin rasyonel olarak belirlenmediği tespit edilmiştir. Gerçekleşme oranları düşük olan hedeflerle ilgili yılın ikinci 6 ayına ilişkin aşağıdaki tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

 

 

1. Rasyonel Olarak Belirlenmeyen Göstergeler

…….......

 

 

2. Alınması Gereken Tedbirler

…….......