Döküman No
TBMYO.TL.0025
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : SU ÜRÜNLERİ Bölümü Atölyesi/Laboratuvarı/Dersliği      Sorumlu :Tanju MUTLU                          

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

Sayaçları temizlemek için agresif deterjanlar kullanmayın. Su kullanmanız önerilir.

2

Kalibrasyon için yılda en az bir kez yetkili servise başvurulur.

3

Her ölüm öncesi ve sonrası distile su ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır.

4

 

5

 

6