Döküman No
TBMYO.TL.0103
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : Kimya Laboratuvarı                                        Sorumlu : Dr. Öğr. Üyesi Kaan KARAOĞLU                      

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

 Cihazın pilinin gücünün azalması durumunda ekranda “Düşük pil” uyarısı görülecektir. Bu durumda bağlantı kabloları sökülür, cihaz kapalı konuma alınır. Cihazın arka kapağında bulunan vidalar tornavida ile çıkartılır. Pil 9V gerilimde (NEDA 1604, 6F22 ya da 006P) yeni olan ile değiştirilir. Cihazın arka kapağı vidalanarak kapatılır.

2

  Cihazın kısa devreye maruz kalması durumunda arka kapağı açılarak sigortaları değiştirilmelidir.  Bu durumda bağlantı kabloları sökülür, cihaz kapalı konuma alınır. Cihazın arka kapağında bulunan vidalar tornavida ile çıkartılır. Gerilim ölçümleri kullanılan sigorta  200 mA, 250 V, Ø 5×20 mm ölçülerde cam tüp sigorta ve akım ölçümleri için 10A, 600V ve  Ø 6×25 mm ölçülerde cam tüp sigorta ile değiştirilir. Cihazın arka kapağı vidalanarak kapatılır.

3

Ölçüm kabloları kopmalara karşı cihaz  konuma getirilir ve bağlantı uçları birbirine temas ettirilir. Bu temas sonucunda uyarı sinyali sesi duyulması durumunda kablolarda bir kopukluk yoktur.