Döküman No
SBMYO.TL.0003
Yayın Tarihi
15.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür
 1. Ana yetkili müdürlüklerin uygun gördüğü zamanlarda doğalgaz kaçağı, elektrik tesisatı, alarm tesisatı ve doğalgaz tesisatında bir problemin olup olmadığını kontrol ettiriniz. Havalandırma menfezlerini kapatılmayınız.
 2. Görevli Sertifikalı personel haricinde kalorifer kazanının yakması tehlikeli ve kesinlikle yasaktır.
 3. Doğalgaz kazan borularının periyodik bakımını yapınız.
 4. Kazan sıcakken su ilavesi yapmayınız.
 5. Kazanı yakmadan önce tesisatın su seviyesini hidrometreden kontrol ediniz. Eksikse ilave ederek suyun basıncını ayarlayınız.
 6. Kapalı genleşme deposu basıncını eksikse portatif hava kompresörü ile ayarlayınız. Basınç fazla ise supaptan ayarlayınız.
 7. Kazan termometresinin sağlamlığını kontrol ediniz.
 8. Kazana giren ve çıkan devreler üzerindeki vanaları açık bulundurunuz.
 9. Kazan dairesinde brülörün yanma havasının akışına engel şeyleri ortadan kaldırınız.
 10. Kazan dairesinin duvar ve döşemesinin ıslanmasına engel olunuz. Uygun yangın tüpü bulundurunuz.
 11. Fotoseli ve brülörü her hafta kuru ve temiz bir bez ile siliniz.
 12. Gaz detektörünün çalıştığını kontrol ettiriniz.
 13. Kazan termostatı vasıtasıyla suyun sıcaklığı dış sıcaklığa göre ayarlayınız ve kontrol ediniz.
 14. Brülörü çalıştırmak için ana tablo şalteri açınız, brülör düğmesini açık duruma getiriniz, gaz vanasını açınız ve dolaşım pompalarını çalıştırınız.
 15. Arıza durumunda ilgili brülör firmasının el kitapçığındaki arıza prosedürleri yerine getiriniz.
 16. Selonoid vanalarda gaz kaçağını kontrol ediniz.
 17. Gaz filtresini ve hava fanını temizleyip test ediniz.
 18. Ateşleme ve iyonizasyon elektrotlarının pozisyonunu kontrol ediniz.
 19. Hava ve gaz proses tatlarının ayarlarını kontrol ediniz.
 20. Gaz basınç regülâtörünün ayarını kontrol ediniz.
 21. Gaz kokusu hissettiğinizde sistemi durdurup, ana gaz vanasını kapatıp yöneticiye haber verip gaz ölçüm servisini çağırınız.
 22. Brülör yılda bir kez ehil bir teknisyene kontrol ettirilip gerekli bakım ve ayarlarını yetkili servise yaptırınız.
 23. Dış hava sıcaklığının 15°C altında olması durumunda; iç ortam sıcaklığı 20°C den yukarı olmayacak şekilde yakınız. Kazan işletmesini sıcaklık cetveline göre yapınız.
 24. Kalorifer kazanının genleşme tankına ve emniyet ventili bağlantısında kesinlikle hiçbir akış kesici vana olmamasına dikkat ediniz. Çalışıp çalışmadığı uygun basınçlarda açıp açmadığı yetkili servis ve yetkili kullanıcılarla devamlı kontrol ettiriniz.