Döküman No
KSMER.MV.0001
Yayın Tarihi
02.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Karadeniz’e sınırı olan ülkeler ve Karadeniz’in çevre ülkeleriyle Türkiye arasında siyasî, ekonomik ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla bilimsel araştırmalar ve yayınlar yaparak bilgi birikimi oluşturmaktır.

 

Karadeniz ve Karadeniz’in çevre ülkeleriyle ilgili bilimsel araştırmalar, incelemeler, stratejik analizler ve yayınlar yaparak, bu alanda dünyanın önemli merkezlerinden biri haline gelmektir.