Doküman No
BAP.MV.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Ülkemizin uluslararası bilimsel saygınlığına katkı sağlamak ve araştırmacılarımızın bilimsel potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla Üniversitemiz bilim politikasına ve öncelikli alanlarına uygun olarak önerilen Araştırma-Geliştirme Projelerine yeterli ve adil maddi destek sağlayarak belirlenen esas ve usuller çerçevesinde süreci etkin bir şekilde yönetmektir.

 

Üniversitemizin bilimsel ve teknolojik niteliği yüksek araştırmaların ve kaliteli bilimsel yayınların yapılabildiği ve özgüvenleri yüksek, analitik düşünceye sahip ve multidisipliner çalışma alışkanlıkları gelişmiş araştırmacıların bulunduğu ve proje kültürünün gelişmiş olduğu bir üniversite olmasına destek olmak.