Döküman No
TKDF.FR.0004
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
24.09.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

…/…/20..

 

T.C.

RTEÜ TURGUT KIRAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

 

Bölümünüzün ……………… numaralı öğrencisiyim. GMDSS Genel Telsiz Operatörlüğü (GOC) sınavına girebilmem için DUM 241 Denizde Haberleşme-I ve DUM 337 Denizde Haberleşme II derslerinden başarılı olduğuma dair bir belgenin tarafıma düzenlenmesini talep etmekteyim.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

                                                                                                                                     İmza

 

Ad- Soyad :……………………..

 

 

Adres:       

 

İletişim: