Döküman No
TKDF.FR.0004
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

…/…/20..

 

T.C.

RTEÜ TURGUT KIRAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

 

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü ……………… numaralı öğrencinizim. GMDSS Genel Telsiz Operatörlüğü (GOC) Sınavına girebilmem için DUM 241 Denizde Haberleşme-I ve DUM 337 Denizde Haberleşme II derslerinden başarılı olduğuma dair bir belgenin tarafıma düzenlenmesini talep etmekteyim.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

                                                                                                                                     İmza

 

Ad- Soyad :……………………..

 

 

Adres:       

 

İletişim: