Döküman No
PDB.GT.0001
Yayın Tarihi
08.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Personel Dairesi Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Şube Müdürü / Şef / Bilgisayar İşletmeni / Memur

3. Görev Unvanı

Akademik Personel İşleri Birimi Birim Sorumlusu

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Daire Başkanı

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 1. Akademik personelin kadro iptal, ihdas, kadro aktarımları ve kadro kullanım izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 2. Akademik personel alım ilanı hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 3. Akademik personel başvuruları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 4. Akademik personelin ilk ve yeniden atama ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 5. Akademik personelin muvafakat, mecburi hizmet devri ve çekilmeleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 6. Akademik personelin yıllık terfi, intibak (öğrenim, askerlik, doğum vb.) ve hizmet birleştirmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 7. Akademik personel askerlik tecili ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 8. Akademik personelin mal beyanı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 9. Akademik personelin aylıklı-aylıksız izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 10. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmak.

 11. 1416 sayılı Kanun kapsamında Üniversitemiz adına yurt dışında bulunan öğrenciler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 12. ÖYP Özel Alan kapsamındaki araştırma görevlileri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 13. TUS, DUS ve YDUS kontenjan talep bildirimi, yerleştirme ve takip işlemleri yapmak.

 14. Yabancı Uyruklu sözleşmeli öğretim elemanları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 15. Sağlık Bakanlığı adına Üniversitemize yerleştirilen personel ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 16. Akademik personelin pasaport talepleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 17. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13/b-4, 31, 38, 39, 40 ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek-25. maddesi uyarınca yapılan görevlendirmeler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 18. Akademik personelin idari görevlendirmeleri (dekan, müdür, bölüm başkanı vb. atama) ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 19. Akademik personelin protokol kapsamındaki görevlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 20. Rektör ve Rektör Yardımcılarının görevlendirilme ve izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 21. Hizmet belgesi ve görev belgesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 22. Atanan öğretim üyelerine tebrik yazısı yazılması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 23. ÜNİP ve Etik Kurul ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 24. Üniversitemizde Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında yapılan iş ve işlemleri yapmak.

 25. Personel bilgilerinin PBS, HİTAP, ÖSYM, YÖKSİS, DPB ve Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemine girişi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 26. Akademik personele ilişkin raporlamalar (stratejik plan, faaliyet, performans, iç kontrol, brifing vb.) ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 27. Akademik personel hakkında görüş alma, vekâlet, bilgi edinme vb. iş ve işlemleri yapmak.

 28. REBİS’te bulunan sistemler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 29. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 30. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.