Döküman No
RTEÜ.İP. 0001
Yayın Tarihi
04.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Komisyonu
Onaylayan
Rektör

Üniversitemiz Aşağıdaki İnsan Kaynakları Politikasını Benimser ve Uygular

 

Üniversitemizin misyon, vizyon ve stratejik hedefleri doğrultusunda nitelikli insan gücünü üniversitemize kazandırarak çalışanlarımızı bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun alanda istihdam edip bu alanda yükselmelerine olanak sağlamak,

 

Sorgulayan, eleştirel bakış açısına sahip, etik değerlere bağlı, bilgi toplumunun gerektirdiği nitelikte, esnek ve çok boyutlu bakış açısına sahip, çalışanların her daim yanında olan, yenilikçi yönetim anlayışıyla kurumsallaşmayı sağlamak,

 

Uygulama eğitimleri ve çeşitli faaliyetlerle çalışan memnuniyetini sağlayarak etkin, etkili, kurum kültürünü benimsemiş, her türlü ayrımcılıktan uzak, özgürlükçü bir yaklaşımla görevlerini en hakkaniyetli şekilde yapan, motivasyonu yüksek bir insan kaynağı organizasyonu oluşturmak.