Doküman No
RTEÜ.BP. 0001
Yayın Tarihi
04.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Komisyonu
Onaylayan
Rektör

Üniversitemiz Aşağıdaki Bilgi Yönetimi Politikasını Benimser ve Uygular

 

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki tüm yasal mevzuatlar çerçevesinde gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerini dayanak alarak sahip olduğu tüm bilgi varlıklarını korumak,

 

Bilgi güvenliği şartlarını uluslararası standartlar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde sağlamak,

 

Güncel ve güvenilir bilgiyi tüm karar alma süreçlerinde etkin bir şekilde kullanmak,

 

İş sürekliliğini sağlamak amacıyla mevcut ve oluşabilecek riskleri yönetmek; bilgi güvenliğini sürekli olarak iyileştirerek, geliştirerek ve gözden geçirerek etkin bir Bilgi Yönetimi Sistemi oluşturmak.