Doküman No
RTEÜ.TP. 0001
Yayın Tarihi
21.05.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Komisyonu
Onaylayan
Rektör

Sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik sorunlara iç ve dış paydaşlardan alınan düzenli ve sistematik geribildirimler doğrultusunda hem öğretim elemanlarının hem de öğrencilerin bölge, ülke ve evrensel ölçekli sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik projeler geliştirmelerini teşvik eden,

Yürütülecek çalışmalar ile toplumda bilgilendirici ve yönlendirici liderlik görevini üstlenen,

Teknoloji Transfer Ofisi ve Uygulama ve Araştırma Merkezleri bünyesinde yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile Üniversite-Kamu-Sanayi işbirliğini ve etkileşimini artıran,

İnsan ve diğer canlı haklarına, doğa ve çevre haklarına, ahlaki ve etik kurallara, yerel kültür ve değerlere tam saygı göstererek, bireyler arası farklılıkların hayata renk katan bir unsur olduğuna inanan, ahlaki, etik veya hukuk kurallarının ihlali durumunda karşılaşılacak yaptırımlar açık şekilde beyan eden,

Toplumsal duyarlılık ilkesiyle hareket eden, toplumun vicdanı ve sesi olan sosyal sorumluluk projeleri geliştiren bir Üniversite olmak.