Doküman No
SKS.MV.0001
Yayın Tarihi
31.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

Öğrencilerimizin ve personelimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla; çağdaş yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak ve sosyal İhtiyaçlarını karşılamaktır.

 

Sosyal kültürel, sportif bütün hizmet alanlarında; öğrenci ve personele yönelik, kaynaklarını verimli ve etkin kullanan bilgi ve teknoloji ile desteklenmiş, öncü bir hizmet birimi olmak.