Doküman No
BİDB.PL.0001
Yayın Tarihi
08.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

 

Ana Proses Adı

1. Eğitim Öğretim Prosesi

Alt Proses Adı

1.1. Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.3. Mezunlarla iletişimi güçlü tutmak

E.3.2. Mezun Bilgi Sistemindeki eksikliklerin giderilmesi                                           

Mezun Bilgi sisteminin  geliştirilmesi,öğrencilerden alınan geri bildirimler,yapılan  anket çalışmaları vb.

Her dönem sonu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı/Web Yazılım Grubu

Anket Formları, Kullanıcı Geri Bildirim ve yorumları ve kendi aralarındaki iletişim kanalları

Mezun Bilgi Sistemi ihtiyaç duyulan alanlarda  yazılım grubu  olarak  sürekli dinamik tutmaktadır geliştirmektedir.

H.4. Akademisyenlerin yazılı sınavlarda alternatif soru tiplerini kullanmalarını sağlamak

E.4.2. Sınav sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemine girilirken soru türlerinin de belirtileceği bir yazılım eklenerek veri girişlerini yapmak

Gerekli yazılımsal düzenlemenin yapılması için akademisyenlerden taslak çalışmanın alınması

Temmuz 2020

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı/Web Yazılım Grubu

iş yükü takip çizelgesi, memnuniyet düzeyindeki artış oranı, Geri Bildirimler

Bu çalışmanın sınav ve soru türlerinin belirlenmesinde yönetmelikler ve kanunlar çerçevesinde akademik takvime uygun çalışmanın yapılması gerekmektedir.

Alt Proses Adı

1.4-Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.3. Öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine ilişkin düzenlemeler geliştirmek

E.3.2. Öğrencilerin sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine ilişkin online randevu sisteminin oluşturulması

Rehberlik ve Psikolojik danışmanların talepleri

Haziran 2020

Bilgi İşlem Web Yazılım Grubu

iş yükü takip çizelgesi, memnuniyet düzeyindeki artış oranı

Sistem aktif hale geçtiğinde online olarak randevu alan öğrenci bilgilerinin veri tabanında tutulması kişisel verileri koruma kanunun çerçevesinde işlemlerin yürütülmesi,

 

Ana Proses Adı

2. Ar-Ge ve Topluma Hizmet Prosesi

Alt Proses Adı

2.1. Araştırma Kaynakları ve Hedefleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.4. Laboratuvarlarda bulunan cihazların envanterinin oluşturularak etkin kullanımını sağlamak

E.4.1. Cihaz envanter yazılımı geliştirilmesi

Yazılımı Üzerinden Sağlanan İstatistiksel Veriler

Temmuz 2020

Bilgi İşlem Daire Başkalığı

Cihaz Envanter Raporları,  

Bilgi İşlem Hizmetleri memnuniyet düzeyindeki Artış oranı

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazılımı üzerinden elde edilen verilerin işlenerek memnuniyet oranlarına uylaşılmasından sorumludur.

 

Ana Proses Adı

3. Yönetim, İdari ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1.-Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1. Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak                                                                                              

G.1.1.1. Güncellenen organizasyon yapısı ve iş akış süreci sayısı

İlgili Birimler arasında gelen iş akış süreçlerine ilişkin prosesler

Her yıl temmuz ayı

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 

Toplantı Tutanakları

Hedefi gerçekleştirme oranları memnuniyet anketi

İlgili birimler arasında iş akış diyagramları ve süreçler ilişkin karşılıklı yazılımsal çalışmalar

Alt Proses Adı

3.2- Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetler, Bilgi Yönetim Sistemi ve Kayakların Yönetimi Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1. Bakım - onarım ve bilişim hizmetleri ile ilgili sorunların bildirileceği bir yazılım geliştirerek (destek hizmeti) birimlerin bu konulardaki sorun ve ihtiyaçlarını gidererek memnuniyetini artırmak

E.1.1. Bakım - onarım ve bilişim hizmetleri ile ilgili sorunların iletileceği "destek hizmetleri" yazılımı geliştirilmesi

Yazılımsal ve donanımsal sorunlara ilişkin raporların tutulması,oluşan sorunlara ilişkin dökümanlar, istatiksel veriler ..

Agustos 2020

Bilgi İşlem Daire Başkanlığ

Güncel sorunlara ilişkin geri bildirimler, taleplerin verı tabanında tutulması memnuniyet anket formu, Toplantı tutanakları

İlgili birimlerle koordinasyon yapılarak  oluşturulan yazılımın kullanımına ve yetkılerıne ılışkın değerlendirme yapılması ve sıstem uzerınden bılısm sorunlarının takıbi

H.2. Kurum dışından alınan mal, hizmet ve yapım işleriyle ilgili iç paydaşların memnuniyetini artırmak

E.2.1. Kurum dışından alınan mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi (Açık ihale)

Menuniyet anketine ilişkin veriler, toplantı tutanakları ve görsel materyaller ihalelere ilişkin istatistik verileri

Dönem sonları

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığ/İhale komisyonu

 

Anket sonucları

Birimimiz yazılımın geliştirilmesi sonrasında gerekli veri girişi ve istatistiksel sonuçlara ulaşılmasından sorumludur.

E.2.2. Şartnamelerin iç paydaşlara yönelik yapılan memnuniyet anket sonuçlarına göre düzenlenmesi

Menuniyet anketine ilişkin veriler, toplantı tutanakları ve görsel materyaller

H.3. Taşınır ve taşınmaz malların yönetimini daha etkin hale getirmek

E.3.1. Taşınır malların fiili sayımlarının yapılması için ultra yüksek frekanslı radyo frekansı ile tanımlama (UHF-RFID) sistemine geçilmesi

Taşınır ve Taşınmaz mallara ilişkin mevcut raporlar,Birimlerin envanter kayıtları

Yıl sonu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığ

Memnuniyet anketleri, Taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin sistem raporları

Yapılacak olan yazılıma ilişkin  Radyo frekansı ile tanıma sisteminin geliştirilmesi

H.4. Kütüphane kaynaklarından tüm birimlerin faydalanmasını sağlayarak kütüphane hizmetlerindeki memnuniyet oranını artırmak

E.4.1. Merkez kampüs dışındaki birimlerinde kütüphaneden faydalanabilmeleri için "online kitap talebi" yazılımı geliştirilmesi

Kütüphane de bulunan kitapların tamamının veritabanın aktarılması,Kitap taleplerine ilişkin geri bildidirmler

Yıl sonu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığ

Menuniyet anketleri, kitap taleplerine ilişkin raporlar.

Yapılacak olan web yazılımına ilişkin öğrenci ve personellerin kiplaraının .net üzerinden online anlık takibi yapılması

 

 

 

 

 

 

Ana Proses Adı

4. Ölçme ve İyileştirme Prosesi

Alt Proses Adı

4.1. Paydaş Memnuniyeti Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1. Tek merkezden yönetilen ve tüm paydaşlara açık bir yazılım geliştirilerek her birimin web sayfası aracılığıyla dilek, görüş ve önerilerini almak                              

E.1.1. Paydaşların dilek, görüş ve önerilerinin alınabileceği program yazılımının (E-İMER) tamamlanması

Birimler hakkında gelen geri bildirimler, toplantı tutanakları,

Temmuz 2020

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 

Toplantı Tutanakları

Hedefi gerçekleştirme oranları memnuniyet anketi

İlgili birimler arasında iş akış diyagramları ve süreçler ilişkin karşılıklı yazılımsal çalışmalar

Alt Proses Adı

4.2- Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.2. İç tetkik verilerini toplamak, raporlamak, düzeltici risk analizleri yapmak               

E.2.1. İç tetkik verilerinin elektronik ortamda takibinin yapılmasına yönelik bir yazılım geliştirilmesi

Birimler hakkında gelen geri bildirimler, toplantı tutanakları,

Temmuz 2020

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 

Toplantı Tutanakları

Hedefi gerçekleştirme oranları memnuniyet anketi

İlgili birimler arasında iş akış diyagramları ve süreçler ilişkin karşılıklı yazılımsal çalışmalar

(1) Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

(2) Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

(3)Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

(4) Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

(5) İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır