Doküman No
KK.MV.0001
Yayın Tarihi
18.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Kalite Koordinatörü

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetimsel süreçlerinin kalite kültürü çerçevesinde değerlendirilmesi ve iyileştirilmesinde aktif görev almak.

 

Kalite kültürünü; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin tamamına yaymak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.