Doküman No
ÖİDB.PL.0001
Yayın Tarihi
20.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

 

Ana Proses Adı

1-Eğitim Öğretim

Alt Proses Adı

1.1 Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncelleme Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.2- Ders Bilgi Paketlerini oluşturmak ve güncel tutmak.

E.2.1 Ders Bilgi Paketlerinin oluşturulması ve güncellenmesi için birim ve rektörlükte komisyon oluşturularak ders bilgi paketi veri giriş takiplerinin yapılması

-Öğrenci Bilgi Sistemi

-Resmi yazı -Toplantı

 

Her yıl Aralık ayı

 

 

(Her dönem için Eylül-Şubat aylarında ders bilgi paketlerinin kontrolü yapılacaktır)

-Komisyon (Rektörlük tarafından oluşturulacak)

-Birim Kalite Komisyonu

-Birim personelleri

-Ders Bilgi Paketi WEB sayfası

-Ders Bilgi Paketi

-Toplantı tutanakları

Yeni kayıt, Yatay geçiş, özel öğrenci vb.  durumlarda program ve ders bilgi paketlerinin elektronik ortamda oluşturulması, değişikliklerin güncel  öğrenciye ve personele zaman kazandıracaktır ve de personelin  iş yükü hafifleyecektir.

Alt Proses Adı

1.3-Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.1. Merkezi yerleştirme ile gelen öğrencilere üniversitemizi ve ilimizi tanıtan programlar yapmak

E.1.2. Üniversitemizi tercih edecek aday öğrenciler ile üniversitemize yerleşen öğrencilere yönelik akademik birimleri tanıtıcı görsel doküman hazırlayarak "Birim" ve "Aday Öğrenciler" sayfalarında yayımlamak

-Web sayfası

-Kayıt belgeleri

Her yıl Temmuz Ayı

-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

-Basın Enformasyon Müdürlüğü

-RTEÜ WEB “Aday Öğrenciler” sayfası

ÖİDB olarak Öğrencilere kayıt işlemlerini sorunsuz ve kısa sürede yapılmasını sağlamak, kayıt sonrası işlemle amacıyla “aday öğrenciler” sayfasını eksiksiz hazırlamak

H.2. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için (YÖS, ÇAP, Yandal, Özel Yetenek, Yatay Geçiş, Lisansüstü) tanıtım faaliyetleri yapmak

E.2.1. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için oryantasyon programları düzenlemek

 

 

-Yönetmelikler

-Yönergeler

Her yıl Ocak ve  Haziran  Ayı

-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

-WEB sayfası

-Bilgilendirme

-YÖS, ÇAP, Yandal, Özel Yetenek, Yatay Geçiş ile kayıt yaptıran öğrenci sayıları

YÖS, ÇAP, Yandal, Özel Yetenek, Yatay Geçiş ile gelecek öğrenciler için İlgili mevzuatlar doğrultusunda web sayfalarında bilgileri güncel tutmak ve adayların bu bilgilere kolay ulaşabilmelerini sağlamak.

H.3. Önceki formal, non-formal ve informal öğrenmeler konusunda öğrencilere bilgilendirme yapmak

E.3.1. Önceki formal ve non-formal öğrenmelerin başvuru şartlarının öğrencilere e-posta ve internet sayfası yoluyla duyurulması

-Web sayfası

-Yönetmelikler

-Yönergeler

Her yıl Eylül ve Şubat Ayı

-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

-WEB sayfası

-Bilgilendirme

-Formal, non-formal ve informal öğrenmeden yani önceki öğrenmeden yararlanan öğrenci sayısı

İlgili mevzuatlar doğrultusunda önceki öğrenmelerin tanınması ile ilgili web sayfalarında bilgileri güncel tutmak. Kayıt işlemleri esnasında öğrencilere bilgi vermek.

 

Ana Proses Adı

3-Yönetim, İdari Ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1.-Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.1. Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

 

E.1.1. Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimlerdeki organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerinin güncelliğinin takip edilmesi

 

-WEB Sayfası

-Mevzuatlar

Her yıl Aralık ayı

-Birim Kalite Komisyonu

 

-Organizasyon Şeması

-İş Akışları

-WEB sayfası

Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerinin değişen mevzuatlara/işleyişlere göre web sayfasında güncel tutulması aktif kullanım oranını arttıracaktır.

  1. Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.
  2. Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)
  3. Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)
  4. Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.
  5. İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.