Döküman No
ÖİDB.MV.0001
Yayın Tarihi
31.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak; öğrenciye hizmeti temel görev sayarak,  kalite ve standartlara uygun teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak, planlanan eğitim-     öğretim sürecinin akademik birimlerimizle birlikte koordinasyon sağlayarak düzenli olarak yürütmek; iç ve dış paydaşlara sürekli, etkin ve doğru bilgi-belge hizmeti   sunmaktır.

 

Sürekli gelişen bilgi ve teknolojileri kullanarak kısa sürede bilgi ve belge hizmeti sunmak, başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm iç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetini ön planda tutarak ilkeli hizmet vermektir.