Doküman No
MMF.MV.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Mühendislik ve Mimarlık prensiplerine ve ülke önceliklerimize bağlı olarak vizyonumuzu gerçekleştirmektir.

 

Mühendislik ve Mimarlık prensiplerine dayanan teknolojiler geliştirecek ve toplumun problemlerine çözüm oluşturacak yarının mühendislerine ve mimarlarına endüstri ve toplum odaklı eğitim sağlarken, bilgiyi istihdama dönüştüren vizyoner araştırmalar gerçekleştiren ulusal ve uluslararası iyi tanınan bir fakülte olmaktır.