Doküman No
LEEMV. 0001
Yayın Tarihi
24.05.2021
Revizyon Tarihi
15.11.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Evrensel değerler ve akademik etik çerçevesinde, gelişen teknolojiyi yakından takip edebilen, bilimsel ve teknolojik bilgi ve beceriye sahip araştırmacılar yetiştirmektir. Lisansüstü düzeyde yapılacak araştırmalar ile ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak; uluslararası alanda bilgi üretmek ve bunları insanlığın yararına sunmaktır.

 

Lisansüstü düzeyde gelişmeleri takip eden, geleceğe dair öngörüler doğrultusunda eğitim ve öğretim programlarını sürekli güncelleyerek, nitelikli, çağdaş ve uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış, araştırma ve sorun çözme yeteneğine sahip girişimcilik ruhu yüksek insan gücü ve akademisyenler yetiştiren, ulusal ve uluslararası alanda bilinen kurumsal bir yapı oluşturmaktır.