Döküman No
LEELS. 0001
Yayın Tarihi
17.05.2021
Revizyon Tarihi
08.02.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

(Seminer Katılım Listesi)

 

 

KATILIM LİSTESİ

 

 

 

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI  : .........................................................................................................................................

 

ANABİLİM DALI/UZMANLIK ALANI: ..........................................................................................................................

 

PROGRAMI                                   : ..........................................................................................................................................

 

DANIŞMANI                                  : ..........................................................................................................................................

 

DERECESİ                                       Yüksek Lisans                            Doktora

 

TOPLANTI TÜRÜ                      : SEMİNER                             

 

                                                                                             

 

TOPLANTI TARİHİ                   : ........../........./20....

 

                                                              

 

 

Sıra No

ADI SOYADI

İMZA

1

         

 

2

   

 

3

   

 

4

   

 

5

   

 

6

   

 

7

   

 

8

   

 

9

   

 

10

   

 

11

   

 

12

   

 

13

   

 

14

   

 

15

   

 

16

   

 

17

   

 

18

   

 

19

   

 

20

   

 

Form Düzenleme Tarihi :23.09.2002

 

Not: Bu form danışman öğretim üyesi tarafından doldurularak, öğrenci dosyasında saklanmak üzere sunum tarihini takiben üç iş günü içerisinde Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Enstitüye gönderilir.