Döküman No
KDDB.PL.0001
Yayın Tarihi
20.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

Ana Proses Adı

3. Yönetim, İdari ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1. Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1. Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

E.1.1 Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimlerdeki organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerinin güncelliğinin takip edilmesi

personel, zaman

Her yıl Ocak ayı

Birim Kalite Komisyonu

şema, süreç

 

 

             

Alt Proses Adı

3.2. Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizemtler, Bilgi Yönetim Sistemi ve KaynaklarınYönetimi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.4 Kütüphane kaynaklardan tüm birimlerin faydalanmasını sağlayarak kütüphane hizmetlerindeki memnuniyet oranını artırmak

E.4.1 Merkez kampüs dışındaki birimlerinde kütüphaneden faydalanabilmeleri için “online kitap talebi” yazılımı geliştirilmesi

Personel, Bütçe, Zaman

İlgili yıl içerisinde

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Yazılım

 

E.4.2 Yazılımdan sonra araç ve personel tahsis edilerek talep edilen kitapların haftanın belirli günlerinde merkez kütüphaneden alınıp birimlere dağıtılması ve toplanması

Personel, Araç, Kitap, Bütçe, Zaman

On beş günde bir Salı

Okuyucu Hizmetleri Birimi

Yazılım, Talep edilen ve ödünç verilen kitap sayısı, Anket sonucu

 

               
  1. Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

  2. Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

  3. Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

  4. Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

  5. İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.