Doküman No
SPRBF.TL.0006
Yayın Tarihi
09.08.2019
Revizyon Tarihi
22.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm Spor Bilimleri Fakültesi personeli  sorumludur.

 

2.Uygulama

2.1.Yangına Karşı Aşağıdaki Önlemleri Alınız.

 1. Binanızdaki baca ve boruları zamanında temizleyiniz.
 2. Sigaranızı iyice söndürüp sigara tablasına atınız.
 3. Çatı aralarına elektrik tesisatı çekmeyiniz. Buralarda yanıcı, parlayıcı, patlayıcı madde bulundurmayınız.
 4. İzinsiz elektrik ocağı, sobası  ve gazlı ocak kullanmayınız.
 5. Elektrik ve gaz tesisatı işlerini mutlaka ehliyetli kişilere yaptırınız ve bu tesisatın fenni muayenesini mutlaka yaptırınız.
 6. Elektrik tesisatına yeterli güçte otomatik sigorta taktırınız.
 7. Yangın söndürme cihaz ve malzemelerini her an kullanıma hazır halde bulundurunuz.
 8. Mesai bitiminde bütün odaları kontrol ettiriniz.
 9. Arşiv ve ambarlarda soba kullanmayınız.
 10. Sigara içilmesi yasak olan yerlere uyarı levhaları astırınız ve bu yasağa uyulup uyulmadığını denetleyiniz.
 11. Bütün personeli yangın ve yangın söndürme konularında eğitiniz.
 12. Yangın kaçış yollarını kullanılır halde tutunuz.

2.2.Yangın Anında  Aşağıdaki İşlemleri Yapınız

 1. Telaşlanmayınız, yangını çevrenize ve sorumlu kişilere duyurunuz. (çan, zil, alarm, ses v.b. ile)
 2. En kısa ve doğru olarak adresi, yangın cinsini (bina, baca, akaryakıt, elektrik, motorlu araç vb.) Belirtmek suretiyle itfaiyeye (tel:110) haber veriniz.
 3. Kendinizi ve başkalarını riske atmadan yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız. Yanıcı maddeleri uzaklaştırınız.  Zemine ulaşmamış asansörler ile yangın motopompları ve acil aydınlatma haricindeki yerleri besleyen elektrikleri kesiniz.
 4. İtfaiye gelinceye kadar eldeki mevcut araç, gereçten faydalanmak suretiyle yangını söndürmeye  çalışınız.
 5. Önce canlıları sonra kıymetli evrak ve malzemeyi kurtarınız.
 6. Bina yangın söndürme ekipleri veya şehir itfaiyesi gelince onların emrine giriniz.
 7. Hasta ve yaralılara acil ilkyardım yapınız.

2.3.Lüzumlu Telefonlar

İtfaiye                      :110                 

Doğalgaz                 :187                        

Polis imdat              :155

Ambulans                :112

Jandarma imdat       :156 

Zabıta                      :153

Elektrik                   : 186

Su                            :185

Bina koruma amiri : ...............................................

 

 

2.4.Yangın Çıkış Sebepleri

 1. Talimat ve emirlere uymamaktan
 2. Bilgisizlikten
 3. İhmalden
 4. Sabotaj hareketlerinden
 5. Sıçrama ve kazalardan
 6. Elektrik ark’ı veya kontağından

2.5.Yangın Söndürme Cihazının Kullanılışı.

 

 1. Cihazı yangın yerine getiriniz, rüzgarı arkanıza alınız.
 2. Ateşe mümkün olduğunca yaklaşınız.
 3. Tetik mekanizmasını kilitleyen pimi çıkartınız veya karbondioksit tüpünün (yandaki küçük tüp) valfini sola doğru çevirerek açınız.
 4. Tetiğe sonuna kadar basarak çıkan gazı veya tozu yangının doğduğu yere püskürtünüz.
 5. Yangını ön taraftan arkaya doğru söndürünüz.
 6. Yangını, söndüğünden emin olmadan terk etmeyiniz.
 7. Tozlu cihazları, toz bitene kadar boşaltınız.

 

2.6.Yangın Çalışma Saatleri İçinde Olursa

Haber verme: yangını ilk gören kimse alarm, zil, telefon, bağırarak vb. Harekete geçirmekle beraber telefonla itfaiyeye haber verir.

 

Ekiplerin Görevleri:

      Söndürme Ekibi : yangının çıktığı yerin üst ve yanlarındaki odalarda tertibat alarak yangını söndürmeye çalışır

      Kurtarma Ekibi: varsa önce canlıları kurtarır. Yangında öncelik sırasına göre evrak ve eşyaları boşaltılmaya hazır hale getirir. Gerekiyorsa binanın henüz yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşıyabilirler. Yangın çıkan binanın tahliyesine, olay yerine gelen itfaiye amirinin veya mülkiye amirinin emriyle başlanır. Kurtarılan eşya itfaiye amiri veya idari işler birim amirinin göstereceği bir yere taşınır

      İlk Yardım Ekibi: yaralı ve hastalara ilk yardım yapar

      Koruma Ekibi : yangından kurtarılan eşyaları korur, panik ve kargaşayı önler.

2.7.Yangın Çalışma Saatleri Dışında Olursa

 

 

Haber Verme : yangını ilk gören kimse alarm, zil, telefon, bağırarak vb. Harekete geçirmekle beraber telefonla itfaiyeye haber verir. Aynı zamanda yangın ihbar telefonunun yanındaki listeden amirine ve ilgililere haber verir

Görevlilerin Hareket Tarzı: yangın yerine gelen daire müdürü ile ekip personeli derhal vazifelerine başlarlar

2.8.Yangın Binanın Yakınında Olursa

 1. Binanın yangın tehdidi altındaki tarafında bulunan odaların perdeleri çıkarılır, pencereler kapatılır, gerekiyorsa evrak, dosya ve diğer eşyalar tehlikesiz yerlere taşınır.
 2. Çatıda koruma tertibi alınır çatı ve diğer yerlere düşen kıvılcım söndürülür. Ahşap kısımlar ve çatı bol su ile ıslatılır.
 3. İki bina arasında kolay yanıcı maddeler varsa bunlar kaldırılır, temizlenir veya bol su ile ıslatılır.