Döküman No
İMİD.MV.0001
Yayın Tarihi
31.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

Çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, bilim, teknoloji, kültür ve sanatta araştırmacı, sorgulayıcı, yaratıcı, üretken, girişimci, rekabetçi, sosyal yönü gelişmiş, yurtsever personelimiz ile sürekli gelişmekte olan Üniversitemizin hedef ve politikalarına uygun şekilde hareket ederek birimlerimizin ihtiyaçlarını Başkanlığımızın destek birimi olduğu bilinci ile mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanarak tam, hızlı ve yerinde karşılamaktır.

 

Gelişimci yapıya sahip, değişiklik ve yeniliklere açık, sorunlara hızlı, kaliteli ve etkili çözümler üreten örnek bir Başkanlık olmaktır.