Doküman No
TKSKMV. 0001
Yayın Tarihi
17.10.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Koordinatör

 

Toplumsal katkının, araştırma-geliştirme ve eğitim-öğretim ile birlikte üniversitelerin üç temel işlevinden biri olduğu konusunda farkındalık çalışmalarını yürütmek; Üniversitenin paydaşları arasındaki iletişim ve iş birliğini sağlayarak, paydaşların birlik duygusu içerisinde toplumsal sorunlara duyarlı, aynı zamanda insan ve çevre yaşamında pozitif değişime odaklanan sürdürülebilirlik esaslı faaliyetlerde bulunmalarını teşvik etmek.

 

 

Toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik bilincini içselleştirmiş, eğitim-öğretim ve araştırma- geliştirme faaliyetleri başta olmak üzere yürütülen tüm faaliyetlerde yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal ihtiyaç ve beklentileri gözeterek sürdürülebilir pozitif toplumsal değişimi hedefleyen bir Üniversite olmak.