Doküman No
HM.MV.0001
Yayın Tarihi
30.09.2019
Revizyon Tarihi
29.11.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Üniversitemiz ve bağlı birimlerinin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak, sorunsuz ve objektif bir biçimde yürütülebilmesini teminen her türlü hukuki hizmeti vermek, Üniversitemizin hak ve menfaatlerini savunmak.

 

Hukuki düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine bağlı, gelişime açık, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışı ile en iyi hizmeti sunmak.