Doküman No
DSİM.MV.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nin  amacı, Aktif personel yapısı ve hizmet amaçlı politikası ile çağın gerektirdiği gelişim ve değişime uygun olarak bilgi ve teknoloji kaynaklarını yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde etkin kullanarak, tüm birimlerin katkılarıyla elde edilen döner sermaye gelirlerini arttırmak ve kaliteli, güvenilir bir hizmet sunmaktır.

 

İşletme Müdürlüğümüz; yasalar çerçevesinde kendi yetki ve sorumluluğundaki görevleri yerine getirerek bilimsel ve teknolojik verileri   her zaman doğru kullanarak çağdaş bir işletme olmak için tüm unsurları Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı, yenilikçi ve katılımcı personellerin vereceği hizmet ile örnek gösterilen bir Müdürlük olmayı vizyon olarak benimsemiştir.