Döküman No
GS.PL.0001
Yayın Tarihi
10.10.2019
Revizyon Tarihi
24.11.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Genel Sekreter

Birim / Bölüm Adı

Rektörlük

Ana Proses Adı

1. Eğitim Öğretim Prosesi

Alt Proses Adı

1.1. Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi Prosesi

 

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Temin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.2. Ders bilgi paketlerini oluşturmak ve güncel tutmak

E.2.1. Ders bilgi paketlerinin oluşturulması ve güncellenmesi için birim ve rektörlükte komisyon oluşturularak ders bilgi paketi veri giriş takiplerinin yapılması                                                  

İnsan Kaynağı

Her Yıl Ocak Ayı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Toplantı Tutanakları

 

 

Birim / Bölüm Adı

Rektörlük

Ana Proses Adı

2.Araştırma Geliştirme ve Topluma Hizmet

Alt Proses Adı

2.2.Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Temin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.2. Birimler tarafından öğretim elamanlarının araştırma performanslarını izlemek ve teşvik etmek

E.2.1. Araştırma Performansı en iyi öğretim elemanlarını çeşitli yollarla (tören, internet sayfası, haber vb.) onure etmek

- Bütçe

- Sosyal Medya Hesaplarımız

- Haber Kaynakları

Her Yıl Akademik Açılış Töreni

- Basın-Yayın, Enformasyon ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

- Özel Kalem

- Düzenlenen Ödül Töreni Sayısı

- Ulusal Medyada Yapılan Haber Sayısı

 

E.2.2. YOKSİS ve AVESİS bilgilerini güncellemeyen öğretim elemanlarına Geliştirme Vakfından bir yıl boyunca destek verilmemesi

Bilgi İşlem

İnsan Kaynağı

Her Yıl Mayıs Ayı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Teşvik Değerlendirme

Kurulu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Tarafından Bu Nedenle Yıl Boyunca Destek Alamayan Öğretim Elemanı Sayısı

 

E.2.3. Öğretim elemanlarının akademik performanslarına göre üniversitemiz Geliştirme Vakfı tarafından teşvik ödemeleri yapılması

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Bütçesi

Her Yıl Mayıs Ayı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Teşvik Değerlendirme

Kurulu

Ödeme Yapılan Öğretim Elemanı Listesi

 

H.4. Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Aktif olarak çalışmasını sağlamak

E.4.2. Üç yıl üst üste hedef belirlemeyen veya hedeflerini gerçekleştiremeyen Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin faaliyetlerine son verilmesi

 

EBYS

Her yıl Şubat Ayının İlk Haftası

Rektörlük

Karar Yazısı

 

 

Birim / Bölüm Adı

REKTÖRLÜK

Ana Proses Adı

3. Yönetim, İdari ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1.Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Temin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1. Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncellenmesi.

Mevzuat

Her Yıl Ocak Ayı

Birim Kalite Komisyonu

- Organizasyon Şeması

- İş Akış Süreci Dokümanları

 

 

Birim / Bölüm Adı

Rektörlük

Ana Proses Adı

4. Ölçme ve İyileştirme Prosesi

Alt Proses Adı

4.1. Paydaş Memnuniyeti Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Temin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1. Tek merkezden yönetilen ve tüm paydaşlara açık bir yazılım geliştirilerek her birimin web sayfası aracılığıyla dilek, görüş ve önerilerini almak

E.1.2. Paydaş (müşteri) memnuniyeti ISO 10002 belgesinin alınması

E-İMER Sistemi

Mart 2022

 

Kalite Koordinatörlüğü

Belge

 

H.3. Dış paydaşların görüş ve önerilerini almak için etkinlikler düzenlenmek

E.3.1. Dış paydaşlarla faaliyetler (toplantı vb.) düzenlenmesi                                                                                        

 

- Toplantı Takvimi

- Bütçe

Her yıl Ocak Ayı

Özel Kalem

- Toplantı Sayıları

- Toplantı Kararları

- Toplantıya İlişkin    Haberler

 

(1) Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

(2) Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

(3)Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

(4) Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

(5) İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.