Döküman No
FBE.LS.0001
Yayın Tarihi
09.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Sorumlular: Dr. Öğr. Üyesi Serdar DİZMAN

Tanımlar

KKT     : Kuru Kimyevi Toz

 

Fen Bilimleri Enstitüsüne ait Yangın Söndürme Cihazları Tablosu

 

S.N.

Bulunduğu Yer

Tip

Kg.

Adet

1

Fen Edebiyat Fakültesi Zemin Kat Enstitü Giriş

KKT

6

1

 

Hazırlayan: Dr. Öğr. Üyesi Serdar DİZMAN