Doküman No
RTEÜ.LS.0002
Yayın Tarihi
25.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
KYS Çalışma Grubu
Onaylayan
Kalite Koordinatörü

Sıra No

Doküman Adı

Doküman Kodu

Yayımlanma Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon No

Gözden Geçirme Tarihi

Geçerlilik Durumu

Sorumlular

Evet

Hayır

1

Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi  Prosesi

RTEÜ.PK.001

 

00.00.0000

00

00.00.0000

?

 

Dekanlar, Müdürler, Bölüm Başkanları, Öğrenci İşleri Daire Başkanı

2

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi

RTEÜ.PK.002

 

00.00.0000

00

00.00.0000

?

 

Dekanlar, Müdürler, Bölüm Başkanları, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Kalite Koordinatörü

3

Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi

RTEÜ.PK.003

 

00.00.0000

00

00.00.0000

?

 

Dekanlar, Müdürler, Bölüm Başkanları, Öğrenci İşleri Daire Başkanı

4

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler Prosesi

RTEÜ.PK.004

 

00.00.0000

00

00.00.0000

?

 

Sorumlu Rektör Yardımcısı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Dış İlişkiler Koordinatörü

5

Araştırma Kaynakları ve Hedefleri

RTEÜ.PK.005

 

00.00.0000

00

00.00.0000

?

 

Sorumlu Rektör Yardımcısı, Dekanlar, Müdürler, TTO ve BAP Koordinatörü, Bilgi İşlem Daire Başkanı

6

Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi 

RTEÜ.PK.006

 

00.00.0000

00

00.00.0000

?

 

Sorumlu Rektör Yardımcısı, Dekanlar, Müdürler, BAP Koordinatörü, Kalite Koordinatörü, TTO Koordinatörü

7

Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri Prosesi

RTEÜ.PK.007

 

00.00.0000

00

00.00.0000

?

 

Akademik ve İdari Birim Yöneticileri

8

Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetler, Bilgi Yönetim Sistemi ve Kayakların Yönetimi

RTEÜ.PK.008

 

00.00.0000

00

00.00.0000

?

 

Rektör ve Tüm Birim Amirleri

9

Paydaş Memnuniyeti Prosesi 

RTEÜ.PK.009

 

00.00.0000

00

00.00.0000

?

 

Rektör, Bilgi İşlem Daire Başkanı, Kalite Koordinatörü, Basın Yayın Enformasyon ve Halkla ilişkiler Müdürü

10

Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Prosesi 

RTEÜ.PK.010

 

00.00.0000

00

00.00.0000

?

 

Rektör, Kalite Koordinatörü, Kalite Komisyonu