Döküman No
RTEÜ.LS.0002
Yayın Tarihi
25.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
KYS Çalışma Grubu
Onaylayan
Kalite Koordinatörü
Sıra No Doküman Adı Doküman Kodu Yayımlanma Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Gözden Geçirme Tarihi Geçerlilik Durumu Sorumlular
Evet Hayır
1 Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi  Prosesi RTEÜ.PK.001   00.00.0000 00 00.00.0000 ?   Dekanlar, Müdürler, Bölüm Başkanları, Öğrenci İşleri Daire Başkanı
2 Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi RTEÜ.PK.002   00.00.0000 00 00.00.0000 ?   Dekanlar, Müdürler, Bölüm Başkanları, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Kalite Koordinatörü
3 Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi RTEÜ.PK.003   00.00.0000 00 00.00.0000 ?   Dekanlar, Müdürler, Bölüm Başkanları, Öğrenci İşleri Daire Başkanı
4 Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler Prosesi RTEÜ.PK.004   00.00.0000 00 00.00.0000 ?   Sorumlu Rektör Yardımcısı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Dış İlişkiler Koordinatörü
5 Araştırma Kaynakları ve Hedefleri RTEÜ.PK.005   00.00.0000 00 00.00.0000 ?   Sorumlu Rektör Yardımcısı, Dekanlar, Müdürler, TTO ve BAP Koordinatörü, Bilgi İşlem Daire Başkanı
6 Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi  RTEÜ.PK.006   00.00.0000 00 00.00.0000 ?   Sorumlu Rektör Yardımcısı, Dekanlar, Müdürler, BAP Koordinatörü, Kalite Koordinatörü, TTO Koordinatörü
7 Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri Prosesi RTEÜ.PK.007   00.00.0000 00 00.00.0000 ?   Akademik ve İdari Birim Yöneticileri
8 Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetler, Bilgi Yönetim Sistemi ve Kayakların Yönetimi RTEÜ.PK.008   00.00.0000 00 00.00.0000 ?   Rektör ve Tüm Birim Amirleri
9 Paydaş Memnuniyeti Prosesi  RTEÜ.PK.009   00.00.0000 00 00.00.0000 ?   Rektör, Bilgi İşlem Daire Başkanı, Kalite Koordinatörü, Basın Yayın Enformasyon ve Halkla ilişkiler Müdürü
10 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Prosesi  RTEÜ.PK.010   00.00.0000 00 00.00.0000 ?   Rektör, Kalite Koordinatörü, Kalite Komisyonu