Döküman No
İLHF.MV.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

İlahiyat Fakültemiz; Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları alanlarında araştırmalar yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretimi ve aktarımı sağlamayı; Örgün ve Yaygın din eğitimi ile dinî-moral hizmetlere yönelik olarak, toplumdaki inanç farklılıklarını dikkate alan bir yaklaşımla,

 

  • Ülkesini, milletini ve mesleğini seven,
  • Toplumuna ve insanlığa yararlı olma idealini özümsemiş,
  • Sistematik, tutarlı ve eleştirel düşünebilen,
  • İnsanlara empati ile yaklaşabilen,
  • Etik ve estetik değerlere sahip,
  • İnançlı, bilgili, mesleki açıdan yetkin ilahiyatçıve öğretmenler  yetiştirmeyi görev edinmiştir.

 

Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ile İslam Tarihi ve Sanatları alanlarında ürettiği bilgi   ve   değerleri   ulusal   ve   uluslar   arası   sahaya   taşıyan   ve   o   düzeyde   paylaşan; klasik ve çağdaş bilgi ve düşüncelerle donatılmış olarak yetiştirdiği ilahiyatçılar, din eğitimcileri ve yetkin din görevlileri örnek gösterilen; grup çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip; ülkemizin din eğitimi ve öğretimi ile ilgili sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan; evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş; sürekli olarak kendisini yenileyen ve mensubu olmaktan onur duyulan seçkin bir ilahiyat fakültesi olmaktır.