Doküman No
İLHF.MV.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
09.06.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

İlahiyat alanında araştırmalar yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretmek ve paylaşmak; örgün ve yaygın din eğitimi ile dinî-ahlâkî hizmetlere yönelik olarak; toplumdaki inanç farklılıklarını dikkate alan bir yaklaşımla; milli ve manevi değerlerinin yanı sıra toplumuna ve insanlığa yararlı olma idealini özümsemiş; sistematik, tutarlı ve eleştirel düşünebilen; insanlara empati ile yaklaşabilen; etik ve estetik değerlere sahip; inançlı, bilgili, mesleki açıdan yetkin ilahiyatçılar yetiştirmek.

 

İlahiyat alanında ürettiği bilgi ve değerleri ulusal ve uluslararası sahaya taşıyan ve o düzeyde paylaşan; klasik ve çağdaş bilgi ve düşüncelerle donatılmış olarak yetiştirdiği ilahiyatçılar örnek gösterilen; ülkemizin din eğitimi ve öğretimi ile ilgili sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan; evrensel değerlere saygılı; sürekli olarak kendini yenileyen ve mensubu olmaktan onur duyulan seçkin bir ilahiyat fakültesi olmak