Doküman No
SÜFAK.KL.0001
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Cihazın Adı : Klima

 

1. Uzaktan kumanda cihazı üzerindeki on/off tuşunu kullanarak açınız.

2. Kumanda üzerindeki mode tuşu ile istediğiniz konuma getiriniz.

3. Tasarruf sebebiyle yazın 22 derecenin altında,   çalıştırmayınız.

4. Cihazı mutlaka uzaktan kumanda cihazı ile kapatınız.

5. Arıza durumunda bakımı ile ilgili birime başvurunuz.