Döküman No
EĞTFK.MV.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kamu ve özel sektör için ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı olan, sosyal sorumluluk sahibi, bilimsel ve kültürel olarak donanımlı eğitimci ve bilim insanı yetiştirmektir.

 

Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören bilim insanı ve öğretmen yetiştiren; mezunlarının rozetini ömür boyu yakalarında taşıyacağı (gurur duyacağı) bir fakülte olmaktır.