Doküman No
EĞTFK.MV.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
29.09.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören bilimsel çalışmalar yapmak; kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetlerle topluma katkı sağlamak; milli, manevi, bilimsel, mesleki etik değerler ile 21. yüzyıl becerilerine sahip öğretmen ve bilim insanı yetiştirmek.

 

Nitelikli bilimsel araştırmalar yapan ve proje kültürünü benimsemiş; paydaşlarla iş birliğinde öncü; toplumsal sorunlara, sanata ve değerlere duyarlı; birey merkezli yaklaşımlara sahip; uzaktan öğrenme fırsatlarını geliştiren; ulusal ve uluslararası alanda kabul gören öğretmen ve bilim insanı yetiştiren, tercihte öncelikli ve mezunlarıyla iletişim halinde olan bir eğitim fakültesi olmak.